Profilaktyka cyberbezpieczeństwa w szkole jest niezwykle ważna, ponieważ dzieci i młodzież są szczególnie narażone na zagrożenia związane z korzystaniem z technologii i internetu. Wiedza i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych, rozpoznawania zagrożeń czy tworzenia bezpiecznych haseł mogą chronić uczniów przed niebezpieczeństwami online.

Z okazji tego ważnego w szkolnym kalendarzu Dnia, Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej zorganizował konkurs, którego celem było kształtowanie postawy bezpiecznego użytkownika Internetu, a klasa 7b przygotowała plakaty mające na celu edukowanie uczniów w zakresie zjawiska cyberprzemocy.