Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


Godziny pracy Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNEWARSZTATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE