Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców


 1. Monika Sosnowska – Przewodnicząca PRR
 2. Krzysztof Bąk – Zastępca Przewodniczącej PRR

 3. Aneta Kozioł – sekretarz PRR
 4. Katarzyna Bielaska – skarbnik PRR
 5. Dorota Pleszczuk – członek PRR
 6. Tomasz Szmyd – członek PRR
 7. Magdalena Radoń – członek PRR
 8. Marta Strączek – członek PRR
 9. Iwona Skotniczna – członek PRR


Komisja Rewizyjna:

 1. Irmina Ksok – Przewodnicząca KR
 2. Agnieszka Mars – Z-ca Przewodniczącej KR
 3. Agnieszka Pabiś – Waga – członek KR
 4. Magdalena Mietelska – Mollica – członek KR
 5. Sebastian Falkus – członek KR