Harcerstwo

HARCERSTWO


Cel jaki stawia przed sobą harcerstwo, to wychowanie młodego człowieka poprzez wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.


W 2023 roku na terenie Szkoły zainicjowało działalność środowisko harcerskie. Aktualnie funkcjonują: Gromada Zuchowa „Błękitna Armia Smoka”, 25 Nowohucka Drużyna Harcerzy, oraz będąca w trakcie tworzenia próbna drużyna harcerek.


Drużyny harcerskie zrzeszają dzieci i młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej. Harcerki i harcerze podczas pracy śródrocznej spotykają się na cotygodniowych zbiórkach, podczas których zdobywają nową wiedzę i umiejętności, odkrywają swoje zainteresowania i zawierają nowe znajomości.

W drużynie każdy znajdzie coś dla siebie. W ciągu roku wyjeżdżamy także na rajdy i biwaki, a w okresie letnim na dwutygodniowy obóz.  

Szczegółowe informacje i zapisy:

koordynator służby harcerskiej na terenie SP-89

phm. Paweł Duran – tel. 888 489 897

Warto wiedzieć.