ZDW

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które skierowane są do uczniów naszej szkoły. Celem jest wspieranie uczniów w osiągnięciu lepszych wyników w nauce. Zajęcia pozwalają uczniom na wzajemne wsparcie oraz wymianę doświadczeń. W takiej atmosferze uczniowie mogą lepiej zrozumieć trudne pojęcia i nabierać pewności siebie w rozwiązywaniu zadań.

Matematyka

Język polski

Język angielski

Język hiszpański

Edukacja wczesnoszkolna