MDK

Młodzieżowy Dom Kultury


W ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury "Domem Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie, w naszej szkole oferowane są zajęcia Studia Piosenki i Zespołu Tanecznego Wesołe Makuszynki. 

Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą.


muzyka

Studio Piosenki


Młodzieżowy Dom Kultury


Harmonogram

CZWARTEK: 
13:40 - 16:05 - sala B10

taniec

Wesołe Makuszynki


Młodzieżowy Dom Kultury


Harmonogram

CZWARTEK: 
 - sala taneczna