Dnia 23 maja bieżącego roku Uczniowie klas VI i VII naszej szkołymieli okazję, na żywo, kształcić swoje wirtualne kompetencje. Tegodnia wzięli aktywny udział w dwóch 45 minutowych blokach warsztatowychprowadzonych przez CYBERPROFILAKTYKĘ NASK – dział profilaktyki cyberzagrożeń,  który odpowiada na wyzwania jakie niesie…

read more

Podczas wakacji Szkoła Podstawowa nr 89 organizujeakcję Lato w szkole dla uczniów klas I – IV. Uczestnikami mogą byćuczniowie, którzy mieszkają w Gminie Miejskiej Kraków. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 7.00 – 16.00. W ramachtych godzin planujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne,taneczne, wyjścia, wycieczki i inne….

read more