Dnia 23 maja bieżącego roku Uczniowie klas VI i VII naszej szkoły
mieli okazję, na żywo, kształcić swoje wirtualne kompetencje. Tego
dnia wzięli aktywny udział w dwóch 45 minutowych blokach warsztatowych
prowadzonych przez CYBERPROFILAKTYKĘ NASK – dział profilaktyki cyberzagrożeń,  który odpowiada na wyzwania jakie niesie za sobą rozwój nowych technologii
cyfrowych. Działania profilaktyczne koncentrują się tutaj  na szeroko
rozumianej tematyce bezpieczeństwa w sieci dzieci i młodzieży.

Misją Cyberprofilaktyki NASK jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych
doświadczeń cyfrowych, wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych do
dokonywania właściwych wyborów i wyrażania opinii w środowisku
internetowym w sposób bezpieczny i odpowiedzialny oraz zapewnianie im
aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu środowiska cyfrowego.


Podczas naszych warsztatów uczniowie klas VI i VII zgłębili tajniki:
– tworzenia swojego pozytywnego wizerunku w sieci, pozostawiania śladu
cyfrowego oraz dowiedzieli się, że mają  “prawo do bycia zapomnianym”,
ale tylko w wybranych okolicznościach
– radzenia sobie oraz reagowania na wirtualny hejt i mowę nienawiści,
która jak wynika z naszych obserwacji przybiera na sile

DRODZY! JESTEŚCIE WAŻNI!
DBAJCIE O SIEBIE W KAŻDYM ŚWIECIE!

WAŻNE TELEFONY
116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
https://dyzurnet.pl/ –  zgłaszanie nielegalnych treści znalezionych w Internecie

STREFA RODZICA
https://cyberprofilaktyka.pl/szkolenia-ekspercAkie/szkolenia-dla-rodzicow.html

STREFA NAUCZYCIELA
https://cyberprofilaktyka.pl/baza-wiedzy/dla-nauczycieli.html

Książka warta przeczytania:
 Wychowanie przy ekranie – aut. Magdalena Bigaj- edukato

WSZYSTKIEGO BEZPIECZNEGO
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie
Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Rada Rodziców przy SP89