13 listopada z okazji Święta Niepodległości uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w apelu. Dzieci z klas I a, b, c chodzące na kółko teatralno – plastyczne przygotowały montaż słowno – muzyczny, poprzez który przybliżyły pozostałym uczniom historię naszej niepodległości. Były nie tylko piękne pieśni patriotyczne, ale również krótkie wiersze. Klasa Id przygotowała piosenkę „Co to jest niepodległość”