Biblioteka - informacje

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej: 

Poniedziałek  8:00 - 15:30
Wtorek  8:00 - 14:00
Środa  8:00 - 14:00 
Czwartek  9:30 - 15:30 
Piątek 8:00 - 14:00

 

ZALETY GŁOŚNEGO CZYTANIA DZIECKU
„Czytaj dzieku 20 minut dziennie. CODZIENNIE!”

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

Głośne czytanie to czynność łatwa, przyjemna i inspirująca, nie wymagająca od dorosłych szczególnego przygotowania. I bezpłatna, gdy korzystamy z biblioteki!

Korzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego dziecka:
- Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane.
- Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia.
- Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka - warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie może spowodować ogromne życiowe problemy, natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz ochronę przed złymi wpływami, na które dziecko się uodporni, czując miłość akceptację oraz czerpiąc z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu.

Korzyści językowe i umysłowe:
- Niezaprzeczalną zaletą głośnego czytania dziecku jest mimowolna nauka języka. Używanie bogatego i pięknego słownictwa, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy to atuty niezbędne w życiu społecznym.

Powyższy tekst został opracowany na podstawie książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej "Wychowanie przez czytanie".

Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej (Swedish Academy for Children’s Books), która jest stowarzyszeniem mającym na celu promocję dobrej literatury dziecięcej i młodzieżowej, opublikowała listę 17 zalet książek dla dzieci.
1. Książki są źródłem rozrywki, radości, ekscytacji. Mogą wywołać w nas śmiech lub płacz, mogą sprawić, że poczujemy się komfortowo lub pokażą nam nowe możliwości.
2. Książki rozwijają myślenie, pomagają kształtować język i słownictwo.
3. Książki pobudzają wyobraźnię i stymulują do sięgania po obrazy z wyobraźni.
4. Książki mogą obudzić nowe zainteresowania lub sprowokować do myślenia o nowych rzeczach.
5. Książki rozwijają intelekt. Dostarczają koncepcji, nowych pomysłów, poszerzają świadomość i światopogląd.
6. Książki dostarczają wiedzę o innych krajach, sposobach życia, o naturze, technice, historii i wszystkim na świecie, o czym chcielibyśmy wiedzieć więcej.
7. Książki rozwijają zdolność odczuwania empatii. Pozwalają postawić się w sytuacji innych ludzi i zrozumienia ich emocji.
8. Książki skłaniają do refleksji nad tym, co dobre, złe, właściwe lub nie.
9. Książki objaśniają rzeczywistość i pomagają zrozumieć jak funkcjonuje świat.
10. Książki pokazują, że nie zawsze jest tylko jedna odpowiedź, a na większość spraw można spojrzeć z różnych perspektyw.
11. Książki pomagają nam zrozumieć samych siebie. Wzmacniają pewność siebie, pozwalając zrozumieć, że inni ludzie myślą i czują podobnie jak my.
12. Książki pozwalają rozumieć, że ludzie się różnią. Czytanie książek napisanych przez autorów żyjących w innych czasach czy kulturach zwiększa tolerancję i pomaga pozbawić uprzedzeń.
13. Książki mogą być towarzyszami w chwilach samotności. Można je nosić ze sobą, można je wszędzie czytać, wypożyczyć za darmo z bibliotek.
14. Książki są częścią dziedzictwa kulturowego. Dostarczają podobnych doświadczeń, dają wspólne punkty odniesienia.
15. Dobra książka dla dzieci czytana na głos może bawić zarówno dorosłych, jak i najmłodszych. Staje się łącznikiem między pokoleniami.
16. Książki dla dzieci zapewniają pracę wielu ludziom: autorom, ilustratorom, redaktorom, drukarzom, grafikom, projektantom, recenzentom, fotografom, bibliotekarzom, księgarzom, wydawcom i innym. Książki wzbogacają kulturę danego kraju, sławią ją poza jego granicami.
17. Książki dla dzieci to zwykle pierwsze spotkanie z literaturą.

Kryteria wyboru książek do głośnego czytania dzieciom 
Czy ważne jest, co czytamy dzieciom? Tak, gdyż przy pomocy książek „wyposażamy” ich umysły i serca – wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości. Od nas - rodziców i nauczycieli - zależy, czy znajdą się tam śmieci, czy stworzymy piękne, bogate, harmonijne i ponadczasowe „wnętrze”. Pomocne może się okazać pytanie, czy książka spełnia kryteria wyboru dobrych książek do czytania dzieciom. 

Kryteria, jakimi kieruje się Fundacja przy polecaniu książek do głośnego czytania dzieciom, służą z jednej strony podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, z drugiej zaś ochronie i wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka*.

Proponujemy, by do głośnego czytania dzieciom wybierać książki:

 • skierowane do dziecka i ciekawe dla niego
 • sensowne - o czymś istotnym dla dziecka, objaśniające mu świat, rozwijająca ważną cechę bądź umiejętność np. empatię, takt, poczucie humoru
 • napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju
 • uczące myślenia oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami i sytuacjami
 • przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie
 • niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań, niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, innych ludzi, zwierząt, przyrody, kraju, dobrych tradycji, uznanych norm społecznych, sprawiedliwego prawa
 • rozwijające wrażliwość estetyczną
 • kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata
 • unikające stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością, kulturą etc., nawet jeśli podane są w „niewinnej” lub humorystycznej formie
 • unikające antywzorców np. przykładów, że zachowania naganne wiodą do sukcesu 

Dzieci potrzebują jasnego przekazu moralnego, co jest dobre, a co złe. Jeśli lektura pozostawia tu wątpliwości, zawsze warto z nimi rozmawiać o właściwych postawach i wyborach - takich, które nie ranią innych i służą dobru ogólnemu.
Przede wszystkim zwróćmy uwagę, czy książka dostosowana jest do wieku, stopnia dojrzałości emocjonalnej i wrażliwości dziecka. Nie wzbudzajmy w dzieciach strachu i napięć. Rozrywka nie jest warta trwających czasem latami lęków i fobii. Jednocześnie jednak pamiętajmy, że gdy czytamy dziecku i odpowiadamy na jego pytania, może zrozumieć ono teksty „dojrzalsze”, przeznaczone dla dzieci starszych nawet o dwa, trzy lata.
I jeszcze jedno – tak jak sprawdzamy smak i temperaturę potraw, które serwujemy dzieciom, zapoznawajmy się z książką przed przeczytaniem jej dziecku. Rekomendacje Fundacji mogą czasem odbiegać od Państwa gustu, czy wyobrażenia o tym, co jest dla Państwa dziecka właściwe. Czujmy się osobiście odpowiedzialni za to, co czytamy naszym dzieciom.
* Zdrowie emocjonalne to wg. Daniela Golemana, autora „Inteligencji emocjonalnej”, dobre samopoczucie psychiczne i moralne, umiejętność racjonalnego myślenia oraz zdolność nawiązywania dobrych i trwałych związków z ludźmi.
Kryteria wyboru książek do głośnego czytania dzieciom zostały opracowane przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, inicjatora kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". 

 

 

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP