Złowrogi smog jak sobie z nim radzić czyli ważne informacje o stanie powietrza w Krakowie.

Pamiętaj, że najważniejsza jest świadomość. Zawsze można sprawdzić czystość powietrza we własnym telefonie. Korzystając z aplikacji SmokSmog. Dzięki niej wiadomo, jakie są stężenia szkodliwych pyłów. 
Aktualne dane o stanie powietrza dostępne są na stronie http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie zależy od czasu przebywania, warunków atmosferycznych, wieku, stanu zdrowia i występujących chorób oraz od składu zanieczyszczonego powietrza.

W województwie małopolskim, szczególnie na terenie miasta Krakowa realizowany jest program ochrony powietrza, w ramach którego zaczęły obowiązywać trzy kody ostrzeżeń przed zagrożeniami zanieczyszczeniami powietrza. Ustalono trzy stopnie zagrożenia:
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza - kod żółty - o charakterze informacyjnym dla poziomów pyłu PM10 powyżej 50 μg/m³, lub poziomów stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki powyżej 125 μg/m³, Pyły o średnicach 10 mikrometrów są absorbowane w górnych drogach oddechowych i w większych oskrzelach, natomiast pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra mogą przenikać poprzez oskrzeliki płucne do krwi. Pył zawieszony może zawierać toksyczne substancje. Pobierane do płuc pyły mogą powodować: kaszel, trudności z oddychaniem, zadyszkę, zwiększenie zagrożeń infekcjami układu oddechowego, zaostrzone objawy chorób alergicznych takich jak :astmy, kataru siennego, zapalenia spojówek, bóle głowy, depresje, rozdrażnienie, zapominanie i uporczywe zmęczenie. Przy dużym stężeniu , a norma wynosi 50 mikrogramów następuje nasilenie objawów , zwiększa się podatność na zachorowania szczególnie u dzieci i osób starszych. Wdychane związki mają tendencje do kumulowania się w organizmie, mogą spowodować ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, szczególnie płuc oraz właściwości mutagenne powodując zmiany w DNA.
Wprowadzenie I stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat na stronie internetowej malopolska.pl/powietrze oraz automatyczne przesłanie informacji drogą elektroniczną na adresy e-mail osób, podmiotów, szkół oraz tych, którzy zgłoszą potrzebę otrzymywania komunikatów. W naszej szkole przekazywane są informacje dla rodzin poprzez dziennik elektroniczny. 
Zalecane działania jakie może podjąć każdy z mieszkańców Krakowa: Należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłasza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi, skóry, oczu i chorobami krążenia.
II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza - kod pomarańczowy - o charakterze informacyjno-ostrzegawczym dla poziomów pyłu PM10 powyżej 200 μg/m³
W przypadku wprowadzenia II stopnia zagrożenia:
· Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego do gmin na swoim obszarze,
· powiatowe centra zarządzania kryzysowego oraz gminy zamieszczają na swojej stronie internetowej oraz ogłaszają w inny, zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sposób, komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza,
· powiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych informację o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń,
· powiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej informację o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń. -W naszej szkole przekazywane są informacje dla rodzin poprzez dziennik elektroniczny. 
Zalecane działania: Nie należy przebywać na otwartej przestrzeni zbyt długo, dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu, i chorobami układu krążenia.
III stopień zagrożenia -kod czerwony- o charakterze informacyjno-ostrzegawczym nakazowym dla poziomów stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 powyżej 300 μg/m³, lub stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki powyżej 500 μg/m³.
Decyzja o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia podejmowana jest przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, w przypadku zaistnienia sytuacji gdy:
· stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 lub PM2,5 uzyskane z pomiarów automatycznych za poprzednią dobę przekroczyło wartość 300 μg/m³,
· 8-godzinna średnia krocząca liczona z danych 1-godzinnych do godziny 7 włącznie dnia następnego po przekroczeniu poziomu alarmowego przekracza 260 μg/m³,
· prognoza pogody wskazuje na utrzymywanie się (lub pogorszenie) w ciągu następnych godzin i dni niekorzystnych warunków meteorologicznych (niska prędkość wiatru, duże spadki temperatury powietrza, inwersja temperatury, brak opadów),
· prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 > 200 μg/m³.
Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze stacji automatycznego monitoringu powietrza oraz systemu prognoz jakości powietrza..
Zalecane działania: Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą , chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.
Działania podejmowane i planowane przez właściwe służby: kontrole palenisk domowych, całkowity zakaz palenia resztek roślinnych z ogrodów i zakaz palenia ognisk, nasilenie kontroli pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczeniami dróg, zakaz stosowania dmuchaw do liści powodujących wtórną emisje pyłów, czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych, zwiększenie częstotliwości czyszczenia ulic na mokro, przy II i III stopniu zagrożenia zanieczyszczenia powietrza planowane jest ograniczenie ruchu pojazdów oraz wprowadzenie czasowego bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu.
Kiedy powietrze jest bardzo zanieczyszczone to:
*Używaj w domu oczyszczacza powietrza i nie otwieraj okien;
*Nie uprawiaj sportów na zewnątrz i zakładaj maskę ochronną;
*Ubranie wierzchnie, które nosisz na otwartym powietrzu często pierz lub zamykaj w zamkniętym pomieszczeniu;
*Uprawiaj w domu jak najwięcej roślin, polecam sansewierie tzw. wężowe liście, które odznaczają się niezwykłą zdolnością oczyszczania powietrza, a także: zielistki, trzykrotki itd.;
*W pomieszczeniach towarzyszą nam różne substancje( tworzywa sztuczne, kleje, farby, sprzęt elektroniczny, środki czystości, odświeżacze powietrza), które wydzielają szkodliwe związki i właśnie rośliny mogą nam pomóc je skutecznie usunąć;
Uczniów naszej szkoły zachęcam do przeczytania, dostępnej w naszej bibliotece szkolnej, pierwszej książki dla dzieci o smogu "Uwaga! Alarm! SmogoSmok!” wydanej przez Krakowski Alarm Smogowy.
PROGNOZY stanu jakości powietrza atmosferycznego:
1. http://www.malopolska.pl/Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/Malopolska/Strony/default.aspx
2.http://smog.imgw.pl/home/krakow

AKTUALNE DANE dotyczące poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego:
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/
Alicja Klimek
Opracowano na podstawie www.polskialarmsmogowy.pl

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP