Ślubowanie klas pierwszych 2015/2016

ŚLUBOWANIE - UROCZYSTY DZIEŃ PIERWSZAKÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 89
Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości przez kilka tygodni. Wszyscy uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
13 października 2015 roku o godzinie 17:00 zapanowała świąteczna atmosfera w naszej szkole. Uczniowie wszystkich klas pierwszych ubrani w świąteczny strój galowy, mundurki z logo szkoły i birety pod opieką wychowawców wkroczyli do przepięknie udekorowanej sali gimnastycznej po to, aby być pasowani na uczniów.


Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SP89: Julia Korbut. Powitała wszystkich obecnych, a przede wszystkim bohaterów tego popołudnia – pierwszoklasistów. Następnie pani dyrektor Grażyna Janawa powitała gorąco przybyłych gości, rodziców, krewnych, nauczycieli, a szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych, życząc im samych sukcesów. Uroczystość uhonorowali swą obecnością, podkreślając jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły zaproszeni goście:
Poseł na Sejm RP – pan Ireneusz Raś
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – pani Katarzyna Cięciak
Radny Miasta Krakowa – pan Wojciech Krzysztonek
Dyrektorzy i Nauczyciele zaprzyjaźnionych Przedszkoli
Przewodnicząca Rady Rodziców SP89 – pani Angelika Zielińska- Gacek
W miłej atmosferze życzenia dzieciom złożyli zaproszeni goście, którzy zgodnie stwierdzili, że uczniowie klas pierwszych są gotowi do sumiennej pracy w szkole.
Pierwszoklasiści zaprezentowali przygotowany pod okiem swoich pań wychowawczyń: p. Doroty Grabowieckiej, p. Małgorzaty Buchaniec, p. Haliny Strumińskiej, p. Małgorzaty Nowak, p. Bożeny Janakowskiej- Dzięgiel i p. Agnieszki Kukawki program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, patrona szkoły – Kornela Makuszyńskiego i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wystąpili też gościnnie przebrani za bohaterów książek Kornela Makuszyńskiego uczniowie klas czwartych życząc młodszym kolegom i koleżankom sukcesów w nauce oraz zapewnili o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Ogromną niespodzianką było pojawienie się Koziołka Matołka, który chciał sprawdzić jak dzieci przygotowały się do bycia uczniami. W rolę tą wcielił się rodzic pan Karol Zapała, który na co dzień jest aktorem. Na zakończenie uczniowie podziękowali szacownym gościom, dyrekcji szkoły oraz rodzicom za uświetnienie swą obecnością tak dla nich ważnej uroczystości. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w biretach na głowach pierwszacy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor, wicedyrektorzy i poproszeni goście dokonali symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 89” i dotykając ołówkiem –ramion pierwszoklasistów.
Po zakończeniu oficjalnej części ślubowania nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcia. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.
Opracowała: Bożena Janakowska- Dzięgiel

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP