Międzyszkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsze miejsca w Europie”

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsze miejsca w Europie”
Świetlica szkolna zaprasza uczniów klas I-IV do udziału w konkursie plastycznym „Najpiękniejsze miejsca w Europie”.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Najpiękniejsze miejsca w Europie”
Organizatorem konkursu jest SP Nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
1. Cele konkursu:
- ukazanie najpiękniejszych miejsc znajdujących się na terenie Europy
- promocja bogactwa architektonicznego, kulturowego i przyrodniczego
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci
- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie
- zmotywowanie dzieci do odkrywania nowych miejsc
2. Warunki uczestnictwa:
- konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-IV
- oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I; II; III i IV
- technika wykonania prac dowolna
- format prac plastycznych A3
- praca powinna być indywidualna
- każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, wiek, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego uczeń przygotowywał pracę.

3. Kryteria oceny:
- pomysłowość, kreatywność i estetyka wykonania
- wyraz artystyczny
- zgodność z tematem

Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej lub przesyłać na adres:
SP Nr 89 os. Piastów 34 A, 31-624 Kraków,
z dopiskiem : Świetlicowy konkurs plastyczny „Najpiękniejsze miejsca w Europie”
Termin składania prac: 23.05.2016 r.
Tel. kontaktowy: 12 648 10 58
Prace przechodzą na własność organizatora.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o terminie odbioru nagród.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP