Bohaterowie wierszy Tuwima

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO- LITERACKI „BOHATEROWIE WIERSZY TUWIMA” 

1. Postanowienia ogólne.
a) Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna działająca w SP 89 w Krakowie

2. Cele konkursu
a) popularyzacja twórczości Juliana Tuwima
b) promowanie postaw twórczych
c) prezentacja dorobku uczniów

3. Kategorie wiekowe. 
Konkurs będzie oceniony w 3 kategoriach: klasy 1-2, 3-4 oraz klasy 5-6

4. Warunki uczestnictwa
a) uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1-6
b) uczestnicy przygotowują prace płaskie, format A 3 – technika dowolna. Na odwrocie praca powinna być podpisana – imię, nazwisko, szkoła, klasa ucznia, opiekun ucznia. Do pracy należy dołączyć fragment wiersza, który przedstawia praca.
c) wykonane prace nie będą zwracane uczestnikom

5. Kryteria oceny
a) poziom nadesłanych prac
b) inwencja twórcza, pomysłowość i estetyka w wykonaniu
c) zgodność z tematem

6. Termin i miejsce składania prac
a) Prace należy wysłać na adres Szkoła Podstawowa nr89 w Krakowie
im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie os. Piastów 34a 31-624 Kraków
z dopiskiem świetlica szkolna
b) Termin nadsyłania prac do dnia 22.11.2013r.
c) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02.12.2013r.
d) laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, a nagrody zostaną wysłane pocztą
e) prace konkursowe będą eksponowane w świetlicy szkolnej na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy:
Nauczyciele świetlicy SP 89 w Krakowie

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP