Baw się i ucz

Nauczyciele świetlicy i uczniowie przy Szkole Podstawowej Nr 89 w Krakowie przystąpili do udziału w Ogólnopolskim Konkursie:

„Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”
Konkurs organizowany jest przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca sprzyjającego nauce i zabawie.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od października 2014 roku do lutego 2015r.

W ramach konkursu odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń, konkursów i atrakcji dla dzieci. W wyniku realizacji zadań i po spełnieniu kryteriów przewidzianych w regulaminie konkursu, szkoła otrzyma tytuł oraz dyplom honorowy „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”.

ZADANIA KONKURSOWE:


koniec września 2014 r.– Wakacyjne podróże małe i duże

Planowane osiągnięcia ucznia:

1. Wzbogaca zasób pojęć i słownictwa.
2. Poznaje dawne i współczesne środki lokomocji i potrafi je nazywać.
3. Potrafi zaprezentować się na forum grupy.
4. Potrafi wskazać na mapie miejsca, o których opowiada.
5. Potrafi opisać wybrane wydarzenia z wakacji.


październik – szkolny konkurs – „Jesienny spacer”

Planowane osiągnięcia ucznia:

1. Potrafi dostrzec piękno przyrody.
2. Gromadzi dary natury do prac plastycznych.
3. Umie współdziałać w grupie.
4. Rozwija kreatywne myślenie.


koniec października – Zdrowie na talerzu

Planowane osiągnięcia ucznia:


1. Poznaje zasady zdrowego żywienia.
2. Dostrzega związek zdrowego żywienia z kondycją fizyczną i psychiczną.
3. Rozumie znaczenie pojęć: żywność wysoko i niskoprzetworzona.
4. Potrafi nazwać owoce i warzywa.


listopad-Forum dyskusyjne - „Uczyć, bawić, wychowywać...”
Planowane osiągnięcia ucznia:

1. Chętnie uczestniczy w dyskusji na zaproponowany temat.
2. Potrafi określić rolę świetlicy i dobrze zna zasady w niej panujące.
3. Poprawnie formułuje swoje propozycje dotyczące spędzania czasu w świetlicy.


listopad/grudzień – Bezpieczeństwo w sieci Internetu

Planowane osiągnięcia ucznia:

1. Rozumie zagrożenie wynikające z niewłaściwego użytkowania sieci Internetowej
2. Potrafi korzystać z odpowiednich dla swojego wieku, bezpiecznych stron www.

 

grudzień – Tydzień ze Świętym Mikołajem

Planowane osiągnięcia ucznia:

1. Potrafi opowiedzieć historię Świętego Mikołaja.
2. Potrafi napisać list do Świętego Mikołaja.
3. Potrafi pracować i bawić się w zespole.
4. Zna piosenki o Świętym Mikołaju.


styczeń 2015 r. – Szkolny konkurs recytatorski i plastyczny – „ ZOO Jana Brzechwy”

Planowane osiągnięcia ucznia:

1. Rozwija zdolności i umiejętności plastyczne.
2. Rozwija wyobraźnię i potrzebę estetyki.
3. Potrafi zaprezentować swoje umiejętności przed widownią.
4. Ćwiczy dykcję i ekspresję ruchu.

 

styczeń – Czytanie łączy pokolenia – Zapraszamy Babcie i Dziadków do wspólnej zabawy

Planowane osiągnięcia ucznia:

1. Zna rolę dziadków w swoim życiu.
2. Potrafi opowiedzieć o tradycjach rodzinnych.
3. Szanuje osoby starsze.
4. Rozwija umiejętności słuchania i czytania z zrozumieniem.
5. Potrafi bawić się w grupie.


styczeń/luty – Szkolny spektakl

Planowane osiągnięcia ucznia:

1. Umie pracować w zespole.
2. Kreatywnie wykorzystuje posiadane umiejętności.
3. Potrafi zaprezentować publiczności efekty pracy.

 

luty – Praca z uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce

Planowane osiągnięcia ucznia:

1. Przygotowanie przez pracowników świetlicy szkolnej pisemnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce.

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP