Konkurs - Baśnie krajów europejskich

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „BAŚNIE KRAJÓW EUROPEJSKICH”

Celem konkursu jest:

- popularyzacja baśni europejskich wśród uczniów
- zaangażowanie dzieci w działalność twórczą.
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU
1. Technika – dowolna
2. Format pracy – A3
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – IV, pod uwagę będą brane prace indywidualne
4. Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, nazwisko opiekuna, numer kontaktowy.
5. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
- zgodność pracy z tematem,
- oryginalność materiału i pomysłu
- estetykę wykonania,
- łączenie ciekawych technik
6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach : kl. I i II oraz III i IV.

Prace należy składać w świetlicy szkolnej (lub przesłać na adres szkoły z dopiskiem-Świetlica szkolna) do 19maja 2014 r. W przypadku osobistego składania prac zapraszamy w godz.10:00- 16:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 maja 2014 r. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni, a najciekawsze prace wezmą udział w wystawie
organizowanej w naszej szkole.

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.


Prace prosimy wysłać na adres:

SP nr 89 im. K. Makuszyńskiego
os. Piastów 34a
31-624 Kraków
(świetlica szkolna)

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP