Ubezpieczenie 2017/2018

Informacja dla Rodziców
na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców pragną umożliwić Państwu skorzystanie z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci szkolnych.

NNW ma charakter dobrowolny. Jednakże wiele aspektów przemawia za ubezpieczeniem. Podejmując decyzję, na pewno warto wziąć pod uwagę fakt, że ubezpieczenia grupowe mają dużo niższą składkę na osobę w porównaniu do indywidualnego ubezpieczenia w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym i na tych samych warunkach.

 

Rada Rodziców zebrała oferty ubezpieczenia NNW dla uczniów od kilku wiodących firm ubezpieczeniowych, porównując je, wybrała ofertę COMPENSA, która zaoferowała najszerszy zakres ubezpieczenia przy najkorzystniejszej składce.

Składka za osobę - 39 złotych

OFERTA SP 89-page-001

OFERTA SP 89-page-002

 

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:

  • nauki lub pracy,
  • w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu,
  • w życiu prywatnym,

powstałe na terytorium całego świata.

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez powoływania komisji lekarskiej). W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię legitymacji z placówki oświatowej.

Formy zgłoszenia szkody:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY

 

• Pisemne za pośrednictwem poczty na adres : Compensa TU S.A. VIG, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

 

• Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY

 

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa www.compensa.pl bądź w szkole. Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: telefony do Call Center Compensa.

 

Składka za osobę - 39 złotych

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE II 184

 

 

 

 

Komunikaty

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89
os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO   69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

logo1

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

mistrzowie kodowania

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP