Zestawy podręczników na rok szkolny 2021/2022

Przypominamy, że w roku szkolnym 2021/2022 wszyscy Uczniowie z klas 1-8 trzymają darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń (oprócz religii).

Rodzice Dzieci uczęszczających na lekcje religii dodatkowo kupują podręcznik do katechezy.   

Szkolny zestaw podręczników 

w Szkole Podstawowej nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie

na rok szkolny 2021/2022

Przedmiot

Zestaw podręczników i ćwiczeń

Klasa

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna

1088/1/2020

Wielka przygoda.     

Wydawnictwo Nowa Era

E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda

Rok wydania 2020

Religia

AZ- 11-01/18-KR-1/20

„Bóg jest naszym Ojcem” Podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii dla kl. I szkoły podstawowej.

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Wyd. św. Stanisława BM Kraków

Język angielski

1051/1/2019

Tiger & Friends 1

Wydawnictwo Macmillan 

Rok wydania 2019

+ ćwiczenia

KLASA II

Edukacja Wczesnoszkolna

1088/3/2021

Wielka Przygoda

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza i matematyczna

Nowa Era

Podręczniki 2 cz. zintegrowane, 2 cz. matematyki

zeszyty ćwiczeń ( 4 zintegrowane+ 4 edukacja matematyczna), czytanie ze zrozumieniem, muzyka, informatyka

wyd. Nowa Era 

Język angielski

1051/2/2020

Tiger and Friends 2

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Wyd. Macmillan

+ ćwiczenia

+ książka ucznia

Religia

AZ-1-01/18

Jezus jest naszym Zbawicielem (podręcznik z ćwiczeniami) - dostępny od 1 sierpnia 2021

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisława BM, Kraków

KLASA III

Edukacja Wczesnoszkolna

790/5/2019

790/6/2019

Elementarz Odkrywców klasa 3

B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna cz. 1-4

Edukacja matematyczna cz. 1-2

Potyczki ortograficzna

Informatyka

Wyd. Nowa Era

Język angielski

836/3/2019

„Tiger 3” 

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Wyd. Macmillan

Rok wydania 2019

+ zeszyt ćwiczeń

Religia

-

Bez podręcznika

 

KLASA 4

 

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura kl.4. (1) 

Nauka o języku i ortografia kl. 4. (2)

Ewa Horwath, Anita Żegleń, WSiP, wyd 2017 r. i późniejsze 

+ zeszyt ćwiczeń

(1) 861/1/2017

(2) 861/2/2017

4

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej. 

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Ferscht, Grzegorz Wojciechowski

wyd. Nowa Era

877/1/2020/z1

4

Przyroda

Tajemnice przyrody – podręcznik do klasy 4

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Wyd. Nowa Era 

Nowe wydanie

863/2019/z1

4

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Grażyna Koba

wyd. Migra

Rok wydania 2017

Zestaw do pracowni x 24

806/1/2017

4

Matematyka

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

+ 2 zeszyty ćwiczeń (wersja B)

780/1/2017

4

Język angielski

English Class A1, 

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz,

Wydawnictwo Pearson, rok wydania 2017

840/1/2017

4

Religia

Miejsca pełne bogactw

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

wyd. Jedność

TYLKO ZESZYT ĆWICZEŃ

AZ-21-02/12-KI-1/12

4

Muzyka

Muzyka 4

Teresa Wójcik

wyd. MAC edukacja

rok wydania 2017

909/1/2017

4

Plastyka

“Do dzieła!”4 

Jadwiga Lukas

Nowa Era 

Nowa edycja 2020-2022

903/1/2017

4

Technika

Technika na co dzień. Technika. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6

E. Bubak, E. Królicka, M. Duda

wyd. WSiP 

Rok wydania 2017

850/2/2017

4

 

KLASA 5

Język polski

1) Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura 

2) Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia 

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

---

+Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń kl. 5

1) 861/3/2018

2) 861/4/2018

5

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

 Grzegorz Wojciechowski

wyd. Nowa Era

877/2/2018

5

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

5

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej 

Nowa edycja 2021-2023

Maria Sęktas, Joanna Stawarz

wyd. Nowa Era

844/1/2018

5

Informatyka

Bez podręcznika

-

5

Matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

wyd. GWO

+ zeszyty ćwiczeń (wersja B)

780/2/2018

5

Język angielski

English Class - Poziom A1+

Autorzy książki ucznia: Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz

Autorzy zeszytu ćwiczeń: Jennifer Heath

Pearson

Książka ucznia English Class - Poziom A1+

+Zeszyt ćwiczeń z kodem do Extra Online Homework English Class - Poziom A1+

840/2/2018

5

Religia

“Jezus dla człowieka” - podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł ten sam)

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisława BM, Kraków

AZ-21-04/20-KR-4/20

5

Muzyka

Muzyka 5

Teresa Wójcik

wyd. MAC Edukacja

909/2/2018

5

Plastyka

Do dzieła! 

Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8 Reforma 2017

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/3/2018

5

Technika

Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze. Klasa 5

Bogumiła Bogacka – Osińska, Danuta Łazuchiewicz.

wyd. WSiP

850/1/2017

5

 

KLASA 6

Język polski

Słowa z uśmiechem

Literatura i kultura kl.6

Nauka o języku i ortografia kl. 6

Ewa Horwath, Anita Żegleń

Wyd. WSiP

+ zeszyt ćwiczeń

861/5/2019

861/6/2019

6

Historia 

Wczoraj i dziś – podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

Wyd. Nowa Era

877/3/2019

6

Biologia

Puls życia

Joanna Stawarz

wyd. Nowa Era

844/2/2019

6

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii do klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Wyd. Nowa Era

906/2/2019

6

Informatyka

Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Grażyna Koba

wyd. Migra

806/3/2019

6

Matematyka

Matematyka z plusem 6

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpińska, P. Zarzycki

Wyd. GWO

+ zeszyt ćwiczeń (wersja B)

780/3/2019

6

Język angielski

English Class A2

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

wyd. Pearson

+ zeszyt ćwiczeń

840/3/2019

6

Religia

Tajemnice BOGAtego życia

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

wyd. Jedność, Kielce

Podręcznik + ćwiczenia

AZ-23-02/12-KI-3/14

6

Muzyka

Muzyka 6

Teresa Wójcik

Wyd. MAC Edukacja

909/3/2019

6

Plastyka

bez podręcznika

-

6

Technika

Technika na co dzień

Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda

wyd. WSiP

850/2/2017

6

 

KLASA 7

Język polski

Bliżej słowa. 

Język polski kl.7., 

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, 

WSiP wyd. 2017

zeszyt ćwiczeń

861/7/2017

7

Historia

Wczoraj i dziś. 

Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak 

Nowa Era Spółka z o.o. 2020

877/4/2020/z1

7

Geografia

Planeta Nowa kl.7, Nowa edycja 2020-2022

R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał

Nowa Era

906/2019/z

7

Biologia

Puls życia. 

Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. 

Małgorzata Jefimow; 

Nowa Era Spółka z o. o. 2020

844/3/2020/z1

7

Fizyka

“Spotkania z fizyką” dla klasy 7 szkoły podstawowej. 

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska 

Nowa Era

nowa edycja 2020-2022

885/1/2017

7

Chemia

Świat chemii

Anna Warchoł, Andrzej Danel, Dorota Lewandowska, Marcin Karelus, Waldemar Tejchman

wyd. WSiP

rok wydania 2017

834/1/2017

7

Informatyka

Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 7

Grażyna Koba

wyd. Migra

806/4/2017

7

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik

autorzy: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

wyd. GWO

+ zeszyt ćwiczeń podstawowych

780/4/2017

7

Język angielski

Repetytorium ósmoklasisty  (dwuczęściowa wersja) - poziom 1. 

autorzy: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, 

rok wydania 2020, 

Wydawnictwo Macmillan.

+ zeszyt ćwiczeń

1100/1/2020

7

Język niemiecki

Das Ist Deutch! Kompakt

Jolanta Kamińska

wyd. Nowa Era

rok wydania 2017

+ zeszyt ćwiczeń

814/1/2017

7

Język hiszpański 

Generación 1

Podręcznik do języka hiszpańskiego dla klasy 7

Podręcznik przygotowany przez hiszpańsko-polski zespół autorów. W pełni dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych zgodnie z reformą z roku 2017.

wyd. PWN

+ zeszyt ćwiczeń

1103/1/2020

7

Religia

“Spotykamy się z żywym Słowem!”, 

red. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka;

Wydawnictwo św. Stanisława

AZ-3-02/13

7

Muzyka

Muzyka  7

Teresa Wójcik

wyd. MAC edukacja

rok wydania 2020

909/4/2020/z1

7

Plastyka

Do dzieła! 7 Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa edycja 2020-2022

Nowa Era

903/4/2020/z1

7

KLASA 8

Język polski

Bliżej słowa 

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb 

WSiP

---

+Bliżej słowa. Zeszyt ćwiczeń kl.8

861/8/2018

8

Historia

“Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa era

877/5/2021/z1

8

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/4/2021/z1

8

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sękstas

Nowa Era

844/4/2021/z1

8

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej.

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

wyd. Nowa Era

885/2/2018

8

Chemia

Świat chemii

Anna Warchoł, Andrzej Danel, Dorota Lewandowska, Marcin Karelus, Waldemar Tejchman

wyd. WSiP

834/2/2018

8

Informatyka

bez podręcznika

-

8

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik

autorzy: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

wyd. GWO

+ zeszyt ćwiczeń podstawowych

780/5/2018

8

Język angielski

Repetytorium ósmoklasisty - dwuczęściowa wersja - część 2.

Autor książki ucznia: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska

Macmillan

+książka ucznia Repetytorium ósmoklasisty - dwuczęściowa wersja - część 2

+zeszyt ćwiczeń Repetytorium ósmoklasisty - dwuczęściowa wersja - część 2

1100/2/2021

8

Język niemiecki

Das Ist Deutch! Kompakt

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Jolanta Kamińska

wyd. Nowa Era

rok wydania 2017

+ Das ist Deutsch! KOMPAKT

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

814/2/2018

8

Religia

„Żyjemy w miłości Boga” 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2018

KR-33-02/13-KR-6/14

8

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow

WSiP

923/2018

8

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

874/2017

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP