KLASA PIERWSZA

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2018/2019

Od roku szkolnego 2017/2018 do obwodu szkoły należą:

ulice: Romana Dmowskiego, Do Fortu, Generała Leopolda Okulickiego (numery parzyste od nr 44...), Wojciecha Korfantego, Królowej Marysieńki, Ks. Kard. Adama Stefana Sapiehy, Ks. Stefana Mazanka, Szymona Marycjusza, Mistrzejowicka, Ognistych Wici

osiedla: Mistrzejowice, Piastów (bez numerów: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41, 45, 46, 51, 52)

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 1 marca - 28 marca 2018 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 9.00 - 1 marca 2018 r., natomiast wnioski można składać w szkole w godzinach pracy sekretariatu.

1.   Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl).

2.   Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu ale nie są zwolnione z rekrutacji - wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

3.  Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (par. 3 uchwały)

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl) rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) można również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 28 marca 2018 r. - w godzinach pracy sekretariatu. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzanie są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

 

TERMINARZ REKRUTACJI 

terminarz

KRYTERIA NABORU DLA UCZNIÓW SPOZA REJONU:

Uchwałauchwala1

uchwala1a

 

 

 

Komunikaty

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP