Wniosek o nadanie krajowego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Załącznik 7

Pieczęć szkoły                                                                                                                                    

WNIOSEK O NADANIE

KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

W imieniu społeczności szkolnej składamy niniejszy wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

     Szkolny koordynator promocji zdrowia                                                Dyrektor szkoły

Alicja Klimek , Wioletta Bętkowska                                                          Grażyna Janawa

                             Imię i nazwisko                                                                Imię i nazwisko

                                                                                                                                  

Miejscowość i data: Kraków dn. 6 grudnia 2018 r.

I. Informacje ogólne o szkole

 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 89 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego
 2. Adres szkoły: ulica os. Piastów nr 34a.
 3. Organ prowadzący (nazwa, adres, telefon) :
 4. Lokalizacja szkoły: województwo małopolskie , Kraków
 5. Liczba uczniów w bieżącym roku szkolnym:731;
 6. Czy szkoła występowała wcześniej z wnioskiem o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie?
 7. Rozpoczęcie działań dla tworzenia szkoły promującej zdrowie: rok 2003
 8. Przyjęcie szkoły do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie: rok 2004 , odnowienie certyfikatu 2014 r.
 9. Data przeprowadzenia autoewaluacji działań szkoły z wykorzystaniem zalecanych metod i narzędzi[2]: miesiąc listopad 2017 r. maj 20018r    
 10. Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji
  1. Data prezentacji : 6 listopada 2018r
  2. Miejsce prezentacji: Szkoła Podstawowa nr 89 , os. Piastów 34a Kraków
  3. Uczestnicy:

Kod pocztowy: 31-624 Miejscowość: Kraków

Tel. 12 648 10 58 fax……………….e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. www.sp89krakow.pl

Gmina Miasta Kraków- Wydział Edukacji , ul. Stachowicza 18 , 30-103 Kraków; telefon:12 6165201

miasto,   wieś[1]

NIE,   TAK[1] – w którym roku………-………………...

Jaka była decyzja Kapituły[1]:   a) przyznano certyfikat           b) nie przyznano certyfikatu

II. Informacje o działaniach w ramach programu szkoła promująca zdrowie

 • członkowie społeczności szkolnej : dziesięciu przedstawicieli rady pedagogicznej, uczniowie klas 1-8, rodzice uczniów klas 1-8, pielęgniarka szkolna, pracownicy administracji i obsługi;
 1. Jak szkoła zamierza wykorzystać wyniki z autoewaluacji?

Wyniki autoewaluacji pragniemy wykorzystać do systematycznego i planowego kontynuowania działań sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej. Będziemy realizować działania wspierające rozwój uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Planujemy organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji w celu zwiększenia wiedzy i świadomości społeczności szkolnej w zakresie edukacji zdrowotnej. Głównym problemem priorytetowym jest hałas spowodowany duża liczbą uczniów w naszej dużej szkole i niską świadomością szkodliwości hałasu w szkole.Wyniki z autoewaluacji planujemy wykorzystać do ograniczenia i profilaktyki hałasu poprzez:

 • zaangażowanie starszych uczniów( klas 7 i 8 ) w organizację zabaw dla młodszych kolegów ;
 • badania poziomu w różnych miejscach w szkole: sala gimnastyczna, świetlica, korytarze podczas przerw , jadalnia, szatnia , opracowanie wyników badań, przedstawienie społeczności szkolnej w formie prezentacji, na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej ;
 • uświadamianie pracownikom szkoły szkodliwości hałasu na ich zdrowie oraz zdrowie uczniów ;
 1. Najważniejsze działania jakie podjęto w ostatnich 3 latach w ramach realizacji programu szkoła promująca zdrowie i zmiany, jakie dokonały się w ich wyniku.
 2. Czy szkoła dzieli się swymi doświadczeniami z innymi szkołami?

Lp.

Działanie

Osiągnięte efekty

 

W roku szkolnym 2015/2016 realizowano innowacje pedagogiczną Zawsze wiem co jem, a w latach 2016 / 2017 i 2017 /2018 realizowano innowacje Zdrowe inwestycje czyli jak uczniowie SP 89 w Krakowie dbają o zdrowie swoje i innychopracowane przez szkolnego koordynatora przy udziale nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W ramach tych innowacji realizowano działania takie jak: warsztaty   prozdrowotne, tydzień warzywno- owocowy, dzień jabłkowy, dyniowy, marchewkowy, konkurs na najpiękniejszą dynię, warsztaty: globalne przysmaki czyli zdrowa pizza i zdrowy hamburger, dlaczego chipsy są tłuste?, bal warzywno-owocowy Warzywiada , Dni Zdrowia itd.

W ramach tych działań zorganizowano w szkole wykłady i konsultacje dietetyka dla pracowników szkoły oraz dla   rodziców uczniów. W realizacji tych przedsięwzięć prozdrowotnych współpracowano z Sanepidem, Bankiem Żywności w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Promocji Zdrowia. Stale współpracujemy z ajentem kuchni.

W szkole dostępne są zdrowe posiłki przygotowywane w szkolnej kuchni. Dostępny jest też sklepik ze zdrowymi produktami.   Na stronie internetowej szkoły zamieszczane są artykuły dla rodziców o charakterze prozdrowotnym.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że   cała społeczność szkoły uczestniczyła w organizacji i realizacji warsztatów, przedsięwzięć. Wzrosło zainteresowanie spożywaniem sałatek i surówek wśród uczniów. Promowano w szkole warzywa na co dzień niedoceniane. Społeczność szkoły poznała dynie pod różnymi postaciami jako niedoceniane pełnowartościowe warzywo. Pizza i zdrowy hamburger wzbudziły duże zainteresowanie uczniów. Przy udziale ajenta udało się uczniom upiec te dwie zdrowe potrawy. Zachęciliśmy do domowego gotowania wspólnie z rodziną, zamiast korzystania z gotowych produktów dostępnych w sklepach. Promowaliśmy czytanie etykiet produktów żywnościowych. Pogłębiliśmy znajomość różnych gatunków warzyw i owoców poprzez zorganizowanie dla 367 uczniów balu karnawałowego Warzywiada. Uczniowie dowiedzieli się, że kolory owoców i warzyw to informacja o cennych składnikach odżywczych. Towarzyszące tym wydarzeniom konkursy przyczyniły się do podniesienia świadomości o żywieniu człowieka. Uczniowie uczestnicząc w licznych działaniach     uczyli się praktycznie dbać o swoje zdrowie i rodzin. Rodzice i pracownicy szkoły bardzo chętnie korzystali z konsultacji dietetyka.   Artykuły umieszczone na naszej stronie są   wykorzystywane przez społeczność szkoły. Działalność szkoły w zakresie promocji zdrowia   jest przedstawiana w prasie lokalnej: AVE, Głos Nowej Huty oraz w Gazetce Dzielnicy XV. Prezentacja o działaniach szkoły została zamieszczona na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty w dobrych praktykach.

  

 

W ciągu ostatnich lat realizowano corocznie festiwal Bliżej nauki ,bliżej siebie. W trakcie tego wydarzenia społeczność szkoły uczestniczyła w pokazach doświadczeń z zakresu badania żywności, degustacji   zdrowej żywności w postaci świeżo wyciskanych soków z owoców lokalnych, domowego chleba z pastami warzywnymi, pastami twarogowymi, ciastami warzywnymi. Prezentowano śniadania na wynos, jakie każdy może sam przygotować w domu. Prezentowano doświadczenia i wystawy ekologiczne. Udostępniono społeczności szkolnej wystawę roślin oczyszczających powietrze. Corocznie od października do kwietnia w dzienniku elektronicznym są zamieszczane informacje o   zanieczyszczeniach powietrza w Krakowie.

Nasze szkolne festiwale realizowane były przy udziale przedstawicieli wyższych uczelni takich jak; Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, AGH oraz Centrum Kopernika z Warszawy. W ramach profilaktyki zdrowotnej uczestniczyliśmy w kampanii edukacyjno- informacyjnej Bądźmy razem w walce o czyste powietrze w Krakowie. W ramach projektu pilotażowego Badanie tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci klas III szkól podstawowych w Krakowie lekarze ze Szpitala im. S. Żeromskiego dokonali badania za zgodą rodziców uczniów.

Festiwal cieszy się wielkim zainteresowaniem. Corocznie prawie 100% społeczności ogląda nasze przedsięwzięcie, około 30 %   jest zaangażowanych w przygotowanie i organizację festiwalu. Informacja o nim znajduje się na stronie internetowej szkoły. Społeczność szkolna   zdobywała praktyczne umiejętności   w zakresie zachowań   sprzyjających zdrowiu. Wie jak radzić sobie z krakowskim smogiem na powietrzu i w pomieszczeniach. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz roślin oczyszczających powietrze w pomieszczeniach. W salach szkolnych posadzono rośliny oczyszczające powietrze. W bibliotece i świetlicy szkolnej zamieszczono oczyszczacze powietrza.   Uczniowie, nauczyciele i rodzice   poprzez warsztaty rozmnażania roślin uczyli się tworzyć warunki sprzyjające zdrowiu w domu, w szkole i w pracy. Społeczność szkoły wie jak przygotować zdrowy sok, zdrowe śniadanie, utrwala zasady zdrowego żywienia. To przedsięwzięcie realizowane corocznie w naszej szkole sprzyja poszerzeniu wiedzy w wielu obszarach związanych ze zdrowiem człowieka oraz profilaktyką zdrowotną 100% uczniów klas III zostało przebadanych pod kątem zawartości tlenku azotu w powietrzu wydychanym. Rodzice uczniów z nieprawidłowymi wynikami otrzymali zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki i obserwacji..

 

W naszej szkole przykłada się wielką wagę do   aktywności ruchowej uczniów. Uczniowie oprócz zajęć wychowania fizycznego   na dobrze wyposażonych szkolnych obiektach sportowych uczestniczą w zajęciach nauki pływania w klasach 1-4. W latach 2015- 2017 uczniowie klas 3 i 4 uczyli się jeździć na łyżwach. Od trzech lat uczniowie klas 4 i 5 w okresie zimowym uczestniczą w programie nauki jazdy na nartach w ramach miejskiego programu Pierwsze kroki na śniegu. Uczniowie naszej szkoły reprezentują wysoki poziom sportowy, uczestniczą w licznych zawodach sportowych. Zdobywają od kilku lat tytuł najbardziej usportowionej szkoły w   Nowej Hucie. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach w ramach programu miejskiego Szczypiornista. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w zakresu siatkówki, piłki nożnej, koszykówki i gimnastyki korekcyjnej.

Organizowane są zajęcia dla rodziców takie jak: nordic-walking, aerobik, siatkówka. Dla społeczności szkolnej corocznie organizowane są olimpiady i dni związane ze sportem. Na przerwach realizowane są aktywne taneczne zabawy. W szkole uczniami opiekuję się pielęgniarka szkolna, która realizuje działania w zakresie   profilaktyki próchnicy, wad postawy i działania przeciwko otyłości. Corocznie uczniowie klas 1- 6 są badani pod kątem wad postawy przez Krakowski Instytut Wad Postawy W ramach tego projektu dla uczniów z wadami postawy organizowane są zajęcia z gimnastki korekcyjnej.

Rezultatem tych wielu działań jest niewielki procent (2%) uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie osiągają wysokie wyniki sportowe, konkurując z szkołami sportowymi. Na   lekcjach wychowania fizycznego   uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia, aktywnego odpoczynku oraz zdrowego odżywiania. Zwiększyła się świadomość wśród społeczności szkolnej tego, że aktywność fizyczna jest podstawą zdrowego stylu życia. Szkoła dysponuje wyremontowanymi obiektami sportowymi, mamy dwie sale gimnastyczne, sale do gimnastyki korekcyjnej , sale taneczną oraz duże boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw dla uczniów klas 1-3. Szkoła jest położona na obrzeżach miasta otoczona terenem zielony i parkiem osiedlowych z daleka od ruchu ulicznego. W okresie gdy nie ma smogu w powietrzu zajęcia sportowe prowadzone są na świeżym powietrzu. Sala gimnastyczna dostępna jest w godzinach wieczornych dla mieszkańców osiedla. Dostępne dla mieszkańców osiedla są obiekty sportowe znajdujące się na terenie szkoły. W okresie wakacji realizowane są dla uczniów spędzających wakacje w miejscu zamieszkania zajęcia sportowe, a dla uczniów klas 1-4 – zajęcia w ramach programu Miasta Krakowa : Zima w szkole i Lato w szkole. W roku szkolnym 2013/14

Szkoła uzyskała Certyfikat MEN Szkoła w Ruchu.

 

W ciągu tych trzech ostatnich lat realizowano szereg konkursów promujących zdrowy styl życia, bezpieczeństwo i profilaktykę.

Odbyły się dwie edycje Międzyszkolnego Konkursu Promocji Zdrowia dla szkół z Dzielnicy XV. Konkurs realizowany był pod patronatem Rady Dzielnicy XV w Krakowie i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89 w Krakowie. Uczniowie pięciu szkół rywalizowali w następujących konkurencjach: przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo w sieci, pierwsza pomoc przedmedyczna oraz przygotowanie zdrowego drugiego śniadania. W jury konkursu byli przedstawiciele straży miejskiej, policji oraz pogotowia ratunkowego.

- Zorganizowano liczne konkursy plastyczne takie jak: konkurs na najpiękniejszą dynię, dwie edycje konkursu kulinarnego na rodzinny zdrowy posiłek, konkursy z   zakresu cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień.

- Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w różnych olimpiadach takich jak: Ogólnopolska Wiedza o Żywieniu, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia.

- O wielu lat aktywnie uczestniczymy w spotkaniach, konferencjach promujących zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Tarnowie i w Krakowie. Przygotowaliśmy film promujący nasze działania, który zdobył wyróżnienie jako szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem w ramach konkursu organizowanego przez Tarnowski Ośrodek Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala w Tarnowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie- delegatura w Tarnowie.

- Od wielu lat są realizowano liczne programy zewnętrzne takie jak: Nie pal przy mnie proszę, Trzymaj formę, Program dla szkół ( owoce i mleko w szkole), Powietrze bez śmieci, Ratujmy i uczymy ratować, Dobrze jemy ze szkołą na widelcu.

W efekcie tych działań zwiększyła się świadomość   w zakresie bezpieczeństwa w sieci, bezpiecznych zachowań na drodze, osiedlu i w domu. Ratownicy medyczni byli pod wrażeniem umiejętności naszych uczniów w zakresie udzielania I pomocy. Realizacji tych działań sprzyjają zaangażowanie całej społeczności szkolnej, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, wyremontowane pracownie   przyrodnicze, komputerowe , świetlicowe. W każdej pracowni w szkole uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji tablicę multimedialną.

Dzięki udziałom w licznych konkursach o charakterze prozdrowotnym uczniowie   poszerzyli swoją wiedzę z zakresu zapobiegania otyłości i chorób cywilizacyjnych. W Międzyszkolnym Konkursie Promocji Zdrowia uczniowie klas szóstych naszej szkoły zdobyli I miejsce     w Dzielnicy XV w roku 2015r ,a w roku 2017 zdobyli miejsce drugie. Uczennica klasy 7 zakwalifikowała się do drugiego etapu Ogólnopolskiej Wiedzy o Żywieniu organizowanej przez PCK.

Uczniowie klas trzecich po zakończeniu cyklu szkoleń w ramach projektu Ratujemy i uczymy ratować pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymują certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu w zakresie I pomocy.

Przeszkoliliśmy nauczycieli i uczniów sąsiednich szkół w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Odbyły się również spotkania z rodzicami promujące zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. W roku 2014 dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej zorganizowaliśmy lokalny festyn Czas na zdrowie.

 

Przez dwa lata realizowany był program autorski w klasach 5 i 6 - Dzięki Tobie Świat może być lepszy – autorstwa   Alicji Klimek.

Program realizowany był na lekcjach przedmiotów przyrodniczych oraz na zajęciach koła przyrodniczego. W ramach tych zajęć przygotowano dwie edycje tygodnia globalnego , dzień otwarty dla przedszkolaków Podróż dookoła świata, Jedzenie dobre dla zdrowia i środowiska, Jedz lokalnie, myśl globalnie, Cała prawda o bananach, Cała prawda o cukrze itd. W klasach 1-3 realizowany był program,, Powietrze bez śmieci”. Cyklicznie od kilku lat zajmujemy się stanem powietrza   w Krakowie. Powołany zespół opracowuje scenariusze warsztatów antysmogowych i je realizuje w klasach 1-6.

Dzięki   tym przedsięwzięciom wzrosła świadomość ekologiczna społeczności szkolnej, a to ma wpływ na zdrowie społeczności szkolnej. W przedsięwzięciu uczestniczyła ok 100 % społeczności szkolnej.

Społeczność szkoły zapoznała się z radzeniem sobie z problemami cywilizacyjnymi. Uczniowie docenili żywność pochodzenia lokalnego, która była promowana w trakcie tych wydarzeń.

 

W ubiegłym roku odnowiono w wyniku audytu Policji Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

W trakcie realizacji tego projektu podejmowano liczne działania z zakresu profilaktyki. W realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego współpracujemy z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

W szkole realizowane są projekty : Bezpieczny Internet i Cyberprzemoc” , Bezpieczna droga do szkoły. W ramach tych projektów uczniowie uczestniczą w warsztatach, Miasteczko drogowe w klasach 1-3,   Opanuj Stres . Wszyscy pracownicy i uczniowie przeszkoleni są w zakresie I pomocy przedmedycznej. W klasach 1-3 realizowane są dwa programy: Antosia uczy ratować, Ratujemy i uczymy ratować pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za różnorodne działania szkoła otrzymała Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Policji   Pozytywnym osiągnięciem tych projektów był wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa społeczności szkolnej, a jak wiemy bezpieczeństwo wpływa na zdrowie uczniów i pracowników szkoły   W szkole przeprowadzono liczne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu trzech ostatnich lat wyremontowano podłogi na korytarzach szkolnych, zmieniono drzwi do pracowni dydaktycznych i innych sal, zakupiono szereg pomocy dydaktycznych ułatwiających szkolenia uczniów w zakresie bezpieczeństwa w szkole, w domu i na osiedlu. Poprawiono bazę do zajęć wychowania fizycznego.

NIE, TAK[3]

Jeśli TAK, to:

 • z jakimi szkołami? Szkoła współpracuje z następującymi placówkami: Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 126, Szkoła Podstawowa nr 144 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 130, Szkoła Podstawowa nr 77 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie oraz Przedszkolem nr 152 w Krakowie oraz Przedszkolem nr 187 w Krakowie.
 • w jaki sposób? Zapraszamy do udziału w konkursach międzyszkolnych takich jak Międzyszkolny Konkurs Promocji Zdrowia ( 9 edycji), Międzyszkolny Konkurs kulinarny na Przepis z okresu Polski Niepodległej, Konkursy plastyczne, Zaproszenie do udziału w festynach rodzinnych promujących zdrowie ( 8 edycji).

Promujemy akcje prozdrowotne placówek oświatowych.

 1. Co odróżnia nas jako szkołę promującą zdrowie od innych szkół, które nie podejmują takich działań?    Naszą szkołę wyróżniają następujące elementy:
  1. Systematyczne , cykliczne działania, niektóre na stałe wpisały się w kalendarium szkoły takie jak:

– Edukacja rówieśnicza polegająca na tym, że uczniowie zbierają materiały, przygotowują i realizują: warsztaty antysmogowe, owocowo- warzywne, kulinarne i inne tematyczne, a następnie szkolą swoich   kolegów i koleżanki, a przecież jesteśmy szkołą podstawową i mamy uczniów do 15 lat. Dzięki umożliwieniu uczniom uczenia się od siebie nawzajem zwiększamy zasięg oddziaływania w ramach edukacji prozdrowotnej. Uczniowie edukatorzy nabywają pewności siebie, zdobywają nowe umiejętności oraz wzrasta ich poczucie wartości.

- Dobór ciekawych tematycznie warsztatów takich jak: Dlaczego suche chipsy są tłuste, Cała prawda o cukrze, Globalne przysmaki: zdrowa pizza i zdrowy hamburger oraz specjalne dni takie jak: Dzień Ryby, Drzewa, Wody i Niepoprawności itd. Wiele z tych tematów wybranych jest przez uczniów, którzy czują potrzebę zmian na lepsze.

- W klasach 1-3 realizowany jest program Ratujemy i uczymy ratować- uczniowie systematycznie są szkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, nawet służby ratownicze były pod wrażeniem umiejętności uczniów;

                       - Promujemy systematycznie pierwsze i drugie śniadania, cyklicznie odbywają

                         się Wspólne śniadania, czego efektem jest wzrost wiedzy uczniów na

                         temat znaczenia śniadania w życiu człowieka ;

- Cyklicznie odbywają się wydarzenia sportowe: Olimpiady sportowe klas 1, Dni sportu klas 1-3 i 4-7; Aktywne przerwy,

-   Na stronie internetowej szkoły prezentowane są artykuły dla rodziców na stronie internetowej i w prasie lokalnej

 1. Różnorodność działań, wprowadzenie nowatorskich metod prowadzenia promocji zdrowia poprzez realizacji innowacji pedagogicznych.
 2. Prowadzenie warsztatów autorskich przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Uczniowie sami opracowują scenariusze, które realizują w klasach , przekazując wiedzę z edukacji prozdrowotnej rówieśników.
 3. Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w organizacje przedsięwzięć zdrowotnych : uczniów, wielu rodziców, pracowników szkoły pedagogicznych, administracji i obsługi.
 4. Plan działań dotyczący wybranego, na podstawie autoewaluacji, problemu priorytetowego. Plan powinien zawierać część wstępną i właściwą (wzór - załącznik nr 1a, 1b). Przed przygotowaniem planu działań szkoły należy zapoznać się
  z materiałem pomocniczym
  (zał. nr 2).
 5. Kopię koncepcji pracy szkoły, z zaznaczeniem fragmentu, gdzie są wpisane działania
  z zakresu promocji zdrowia.
 6. Problem priorytetowy do rozwiązania:
 7. 2.Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:
 8. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań):
 9. 1.CEL: Ograniczenie hałasu w szkole podczas przerw międzylekcyjnych.
 10. 2.Kryterium sukcesu: Zwiększenie świadomości społeczności szkolnej szkodliwości hałasu w różnych aspektach życia, w szczególności w środowisku szkolnym.
 11. 3.Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):
 12. a)Co wskaże, że osiągnięto cel?
 13. b)Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?
 14. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?
 15. Zespół ds. promocji zdrowia w skład którego wchodzą nauczyciele, uczniowie, rodzice i pielęgniarka szkolna przeprowadzi ewaluację podjętych działań po 3 latach działań.

III. Rekomendacja koordynatora wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie

1. Po zapoznaniu się z treścią niniejszego wniosku i załącznikami oraz na podstawie oceny dotychczasowej współpracy rekomenduję / nie rekomenduję[4] szkołę do nadania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko wojewódzkiego koordynatora : Pan Dyrektor Artur Puciłowski

tel…………………………..fax………………e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

miejscowość……………………data…………………..podpis…………………………..

Do wniosku należy dołączyć:

b) Kopię arkuszu oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w szkole oraz podejmowanych działań dla umacniania zdrowia (zał. V),

c) Kopię raportu końcowego z autoewaluacji (zał. VI).

Na każdym arkuszu należy, w lewym górnym rogu, umieścić pieczęć szkoły.

Pieczęć szkoły

Załącznik 1a

 1. Część wstępna planowania

a.Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników   autoewaluacji):

Głównym problemem jest hałas spowodowany duża liczbą uczniów w naszej szkole i brakiem świadomości szkodliwości hałasu szkolnego. W ramach rozwiązywania tego problemu należy pracować nad relacjami miedzy uczniami, wzajemnej tolerancji, szacunku do innych. Należy systematycznie uczyć uczniów od najmłodszych lat jak spędzać wolny czas na przerwach międzylekcyjnych.

b. Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru):

Wyboru dokonał   zespól ds. promocji zdrowia we współpracy z cała społecznością szkolną na podstawie autoewaluacji. Wydaje się ,że jest to problem, który wpływa na zdrowie społeczności szkolnej. W ankietach społeczność szkolna wskazywała hałas jako uciążliwy dla wszystkich, powodujący ogólnie zmęczenie, bóle głowy, trudności w koncentracji., trudności w uczeniu się i zaburzenia snu. Badania wykazują, że hałas powoduje uszkodzenia nie tylko słuchu, ale także choroby układu krążenia. Hałas to drugi największy problem ekologiczny Unii Europejskiej po zanieczyszczeniu powietrza.

Główną przyczyną jest niska świadomość szkodliwości hałasu na zdrowie człowieka. Małe zaangażowanie uczniów w organizację różnych form spędzania czasu na przerwach.

     Wyniki z autoewaluacji planujemy wykorzystać do ograniczenia hałasu poprzez:

- zaangażowanie starszych uczniów w organizację zabaw dla młodszych kolegów podczas przerw takich jak Zabawy naszych przodków, szczególnie z okresu Polski Niepodległej , organizacja stoisk tematycznych na korytarzach szkolnych, organizacja stoisk z grami planszowymi, kontynuacja tańczących przerw;

- badania poziomu w różnych miejscach w szkole:

sala gimnastyczna, świetlica, korytarze podczas przerw, jadalnia, szatnia, opracowanie wyników badań, przedstawienie społeczności szkolnej w formie prezentacji;

- organizowanie warsztatów dla uczniów klas 1-4 Jak spędzać przerwę?- samodzielne opracowanie scenariuszy ;

- uświadamianie pracownikom szkoły szkodliwość hałasu na ich zdrowie oraz zdrowie uczniów ;

       -organizacja specjalne   kampanii lokalnej związanej   z negatywnymi skutkami hałasu.


Pieczęć szkoły                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik 1b                                                                                                                                                                               

                                                                                                                           B. Plan działań

w okresie od grudnia 2018 do grudnia 2021 r

-Ograniczenie poziomu hałasu w szkole, badanie w wybranych poziomu miejscach;

- Uczniowie spędzają czas na przerwie w sposób ograniczający emitujący hałas;

- Udział uczniów w grach i zabawach organizowanych przez zespoły uczniowskie dla swoich kolegów;

- Uczniowie sami organizują sobie przerwę w sposób sprzyjający zdrowiu;

- Badanie poziomu hałasu;

- Obserwacja uczniów na przerwach śródlekcyjnych;

- Ilość uczniów spędzających zdrowo przerwę śródlekcyjną.

- Dokonanie ewaluacji działań przeciwdziałających hałasowi, czy są pozytywne rezultaty,

                          

II. ZADANIA

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termin realizacji

Wykonawcy/osoba

odpowiedzialna

Środki/zasoby

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Zapoznanie uczniów z problemem priorytetowym poprzez przeprowadzenie ankiety wśród uczniów. Ankieta dla uczniów Czy przeszkadza mi hałas w szkole ?

Udział   w ankiecie 80 % uczniów. Przygotowanie mapy akustycznej szkoły.

Uczniowie klas 6, 7 i 8 przeprowadzą i podsumują ankietę , a następnie jej wyniki przedstawią w czasie warsztatów,, Hałas jako smog akustyczny”

Styczeń / luty / marzec 2018r / 2019r

Szkolny koordynator oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej , wychowawcy klas 1-8.

Zasoby z budżetu szkoły.

Wyniki ankiety , sprawozdanie zespołu promującego zdrowia . Prezentacja   społeczności szkolnej.

Warsztaty dla klas 1-5- Hałas jako smog akustyczny.

Grupa uczniów przygotowuje scenariusze i w ramach edukacji rówieśniczej

Uczniowie   opracowują i przeprowadzają warsztaty dla uczniów klas 1-4.

luty 2019r,   listopada

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i edukacji wczesnoszkolnej z uczniami

Zasoby z budżetu szkoły.

Dokonanie ewaluacji zajęć.

Podsumowanie na stronie internetowej.

Festiwal ,,Bliżej nauki , bliżej siebie: Doświadczenia z hałasem, Budowa narządu słuchu. Zabawy przeciwdziałające hałasowi.

Udział całej społeczności szkoły   w organizacji i realizacji   wydarzenia szkolnego w 90%. Umożliwimy uczniom doboru tematyki w trakcie festiwalu.

Organizacja stoisk z pokazami doświadczeń o hałasie, budowy narządu słuchu, pierwszej pomocy przedmedycznej, degustacja zdrowego posiłku.

Luty 2019r, luty 2020 r.

luty 2021 r.

Nauczyciele   przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki z uczniami i rodzicami.

Zasoby Rady Rodziców przy szkole Podstawowej nr 89 w Krakowie

Dokonanie ewaluacji pokazów oraz podsumowania w formie artykułu na stronie internetowej szkoły.

Dzień Świadomości zagrożenia hałasem – 25 kwietnia – konkurs na plakat promujący zachowania   prozdrowotne.

Gry planszowe promujące działania przeciwko hałasowi.

Plakaty wykonane przez   uczniów klas 1-8 – z każdej klasy po   4 najlepsze plakaty na wystawie korytarzowej przyznanie

Organizacja konkursu w całej szkole,   plakaty zaprezentowano na wystawie korytarzowej.

Opracowanie gier i organizacja stoiska na przerwach śródlekcyjnych.

kwiecień 2019r, 2020 r. i 2021 r.

Uczniowie z rodzicami i nauczycielami przygotowują plakaty.

Zasoby Rady Rodziców przy szkole Podstawowej nr 89   w Krakowie

Wystawa korytarzowa prac. Prezentacja wystawy na stronie internetowej szkoły.

Tydzień Zdrowia : promocja zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia .

Organizacja   wydarzeń sportowych.

Organizacja wydarzeń klasowych o charakterze prozdrowotnym do wyboru przez uczniów na lekcjach wychowawczych i innych.

Organizacja szkoleń z zakresu   profilaktyki zdrowotnej dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

Organizacja pitników na korytarzach szkolnych

Aktywny udział uczniów w organizacji stoisk i prezentacji zdrowych produktów żywnościowych.

Organizacja   Dni Sportu. Udział w dniach sportu ok. 99% uczniów

Uczniowie   przygotowują zdrowe posiłki , prezentują efekty swojej pracy społeczności szkolnej.

Maj 2019r, maj 2020r, maj 2021 r.

Uczniowie z rodzicami i nauczycielami przygotowują plakaty.

Dyrektor szkoły   organizuje umieszczenie pikników.

Zasoby szkoły i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89 w Krakowie

Dokonanie ewaluacji   działań oraz podsumowania w formie artykułu na stronie internetowej szkoły.

Realizacji programów Sanepidu: Trzymaj Formę, Nie pal przy mnie proszę, Bieg po zdrowie, Znajdź właściwe rozwiązanie, Program dla szkół.

Udział 100%   uczniów w programach   zewnętrznych .

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli aktywnie uczestniczyli w programach zewnętrznych.

2018/19 ; 2019/ 2020 ;

2020/ 2021

Koordynatorzy projektów i programów.

Zasoby szkoły i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89 w Krakowie

Opisanie działań oraz podsumowania w formie artykułu na stronie internetowej szkoły.

Ewaluacja działań podjętych w celu w ciągu tych trzech lat.

Zmniejszenie poziomu hałasu

Zespół nauczycieli z uczniami dokonają badania poziomu hałasu.

Kwiecień/ maj/ grudzień 2021 r.

Szkolny koordynator

Zasoby szkoły.

Dokonanie prezentacji społeczności szkolnej, opisanie rezultatów na stronie internetowej szkoły.

 


[1] Właściwe podkreślić

[2] Metody i narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie, obowiązujące zasady autoewaluacji, sposób jej przeprowadzania, arkusze i instrukcje do ich wypełniania znajdują się na stronie internetowej ORE w opracowaniu „Autoewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie” www.ore.edu.pl

[3] Właściwe podkreślić

[4] Właściwe podkreślić

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP