KLASA PIERWSZA

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 18 kwietnia - 8 maja 2017 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 9.00 - 18 kwietnia 2017 r., natomiast wnioski można składać w szkole w godzinach od 7:30 do 15:30.

1.   Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl).

2.     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu ale nie są zwolnione z rekrutacji - wypełnione i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

3.   Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

4.   Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności - z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

5.      Dziecko, które realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole podstawowej przyjmowane jest do niej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Prosimy o zgłaszanie woli kontynuowania edukacji dziecka w danej szkole podstawowej do 8 maja.

 

 

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl) rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

 

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) można również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

 

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 8 maja b.r. - w godzinach od 7:30 do 15:30. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzanie są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

 

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

 

 

 

Terminarz rekrutacji

terminarz2017-page-001

 

 

 

2017rekrutacja1

Komunikaty

Serdecznie zapraszamy

rodziców naszych uczniów

na zebrania, które odbędą się:

16 stycznia 2018r. godz. 17:00 - klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3b, 3c, 3f

17 stycznia 2018r. godz. 17:00 - klasy IV - VII oraz 2b, 3d, 3e

18 stycznia 2018r. godz. 17:00 - klasa 1d


 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89
os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO   69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

logo1

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

mistrzowie kodowania

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP