Historia wstąpienia SP89 do SSPZ

Historia wstąpienia SP89 do sieci Szkół Promujących Zdrowie:

 1. W 2003 z inicjatywy pani Alicji Klimek został powołany zespół promocji zdrowia w skład którego wchodzi li: Alicja Klimek, Zbigniew Tenerowicz, Małgorzata Sobiecka, Jolanta Kozłowska, Grażyna Janawa, Beata Chronówka, Ewa Mucha. Opracowano program i wystąpiono z wnioskiem o przyjęcie do sieci szkół. Szkolnym koordynatorem została Alicja Klimek.
 2. W roku 2004r odbył się festyn rodzinny promujący zdrowie, który był przygotowany przez całą społeczność szkoły. W kolejnych latach organizowano festyny z udziałem służb ratowniczych: straży pożarnej, policji i ratowników medycznych. W 2004 roku odbył się pierwszy konkurs promujący zdrowie dla szkół nowohuckickich (11 szkół brało udział). Organizatorami konkursu byli Jolanta Kozłowska. Małgorzata Sobiecka i Jolanta Kozłowska.
 3. Za całokształt działań prozdrowotnych oraz dokonanie ewaluacji   działań w zakresie 4 standardów Szkoły Promującej zdrowie w dniu 18 października 2004r, który odnowiono 2014r.
 4. Corocznie podejmowano działania w zakresie promocji zdrowia, odbyło się sześć edycji festynu i 8 edycji konkursu Szkoły Promującej zdrowie , zdobyliśmy wyróżnienie w konkursie promującym Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z rakiem. Zmienił się skład zespołu: Alicja Klimek, Wioletta Bętkowska jako drugi koordynator, Maria Cygal, Zbigniew Tenerowicz, Ewa Weber. W kalendarium szkolne wpisały się na stałe dni zdrowia. Od kilku lat zajmujemy się   problemami z głodem i brakiem wody w krajach globalnego południa. Od kilku lat organizujemy specjalne dni poświęcone problemom zdrowotnym i ochronie przyrody: Dzień drzewa, Dzień ryby, Dzień z niepełnosprawnością, Dzień zszarganych nerwów, Dzień wody, Dni Ziemi. Dzień owocowo –warzywny.
 5. W 2014 roku odbył się festyn rodzinny „Czas na zdrowie”, w którym brali udział: uczniowie , nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście.
 6.   Obecnie społeczność szkoły od lat bierze udział w następujących programach:
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie.
 • Mleko i owoce w szkole – Organizowany przez Agencję Ryku Rolnego w programie uczestniczą uczniowie klas 1-5;
 • Nie pal przy mnie proszę – organizacja Sanepid- promujący działania przeciwko paleniu czynnemu i biernemu realizowany w klasach 1-3;
 • Ratujemy i uczymy ratować - pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy realizowany w klasach 1-3;
 • W tym roku realizowane są dwa nowe programy ,, Dobrze jemy ze szkołą na widelcu oraz „Powietrze bez śmieci”.

Alicja Klimek

zdr5

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP