Szkolne Koło PCK

cz k

Szkolne Koło PCK

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze siedmioma podstawowymi zasadami,  które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii. 

Podstawowe Zasady Czerwonego Krzyża to:

 

1. HUMANITARYZM:hum

 

2.BEZSTRONNOŚĆ:bezs

 

3.NEUTRALNOŚĆ: neutraln

 

4. NIEZALEŻNOŚĆ:niezal

5.DOBROWOLNOŚĆ:dobrow

6.JEDNOŚĆ: jednosc

7.POWSZECHNOŚĆ:powszechnosc

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

PCK jest liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Uczymy bezpiecznych zachowań i odpowiedniego reagowania w miejscu zdarzenia. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

W naszej szkole program PCK realizowany jest pod kierunkiem : Haliny Strumińskiej, Lidii Musiał i Agnieszki Galbas.

 

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP