Projekty Straży Miejskiej

PROJEKTY STRAZY MIEJSKIEJ

kl. I - II

W klasach I i II szkół podstawowych strażnicy pojawiają się w pierwszych miesiącach nauki szkolnej. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczy bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w szkole oraz unikania różnego rodzaju zagrożeń, np. w kontaktach z osobami obcymi. Z uwagi na fakt, iż wielu uczniów samodzielnie pokonuje drogę do i ze szkoły, strażnicy starają się wykształcić  u nich prawidłowe nawyki uczestnika ruchu drogowego.
Dzieci uczą się podstawowych przepisów w zakresie dotyczącym pieszych i rowerzystów, poznają również znaki drogowe.

Kl. III

Tematy realizowane to pogłębienie wcześniej poznanych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa:

„Unikanie zagrożeń” i „Bezpieczeństwo w kontaktach z obcym” – funkcjonariusze informują o zagrożeniach w drodze do szkoły, szkole, w miejscu zamieszkania. Propagują asertywność w kontaktach z osobami, których nie znamy, a także pokazują praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

„Czy pies musi ugryźć?” – instruktaż zachowania w kontaktach z czworonogami. Praktyczne sposoby obrony przed agresywnym psem.

"Co zrobić, jak się zgubię?" – podpowiada najwłaściwsze zachowania, kiedy już dojdzie do trudnej sytuacji, kładąc jednocześnie nacisk na zapobieganie takim zagrożeniom

Kl. IV

Wiele szkół umożliwia czwartoklasistom zdobycie karty rowerowej, dlatego strażnicy pomagają nauczycielom w przygotowaniu do egzaminu na kartę rowerową, omawiając z uczniami najtrudniejsze zagadnienia. Strażnicy pomagają też w przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerową na terenie szkoły, wykorzystując zestaw mobilnych znaków drogowych. W niektórych klasach, na prośbę pedagoga szkolnego, realizujemy zajęcia objaśniające pojęcia agresji i przemocy oraz konsekwencji wynikających z ich stosowania.

Forma zajęć prowadzonych przez strażników obejmuje: prezentacje multimedialne krótkie filmy, pogadanki, ćwiczenia.

Kl. V i VI

Funkcjonariusze wprowadzają młodych ludzi w świat obowiązujących przepisów. Zgodnie z zasadą „nieznajomość prawa szkodzi” jeszcze przed osiągnięciem progu odpowiedzialności prawnej uczniowie informowani są o zagrożeniach płynących z beztroskiego używania Internetu, poznają konsekwencje popełniania czynów świadczących o demoralizacji oraz czynów karalnych.

Ukoronowaniem zajęć ze strażnikami jest możliwość reprezentowania szkoły w prestiżowym konkursie Prawo i my, organizowanym od 2002 roku.

W naszej szkole projekty realizowane są pod kierunkiem pedagoga szkolnego.

Komunikaty

 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP