"Odblaskowa szkoła"

„ODBLASKOWA SZKOŁA”

 Akcja przyjmuje formę konkursu. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

1. Organizatorami konkursu są:

 Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 Małopolskie Kuratorium Oświaty

 Małopolski Urząd Wojewódzki,

 Małopolski Urząd Marszałkowski.

2. Partnerami konkursu są:

 Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego .

3. Patronat honorowy objęli:

 Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller,

 Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Roman Ciepiela,

 Małopolski Komendant Wojewódzki Policji - nadinsp. Mariusz Dąbek,

 Małopolski Kurator Oświaty - Aleksander Palczewski.

Cała społeczność naszej szkoły uczestniczy w tej ogólnopolskiej akcji. Na pewno przyczyniła się do promocji  elementów odblaskowych, zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Projekt  realizowany był pod kierunkiem nauczycieli: Agaty Janczury i Ewy Weber.

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP