"Bezpieczna i przyjazna szkoła"

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

 

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ukierunkowany został na budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej. Pozostawione w nim zostały te działania z programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, które przyniosły pozytywny efekt, zostały dobrze ocenione przez szkoły i nauczycieli. Będą one kontynuowane. Istotą programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Cyklicznie prowadzone badania ankietowe HBSC1 na temat zdrowia i zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej w wieku 11, 13 i 15 lat, w kontekście uwarunkowań psychospołecznych, pokazują, że klimat panujący w szkole ma istotny wpływ na postawy i zachowania uczniów. Priorytetem jest, więc rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, poszerzenie katalogu środków oddziaływania na uczniów. Szkoła ma za zadanie wspierać rodzinę w jej wychowawczej funkcji.

Zadaniem programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest przypomnienie, że uczniowie bardzo potrzebują mądrych, świadomych, uczciwych, przyjaznych dorosłych, którzy pomogą im dokonywać trudnych wyborów, podejmować decyzje, które mogą zaważyć na całym ich życiu. Uczniowie potrzebują dorosłych, którzy pomogą im stać się ludźmi odpowiedzialnymi, otwartymi na innych, potrafiącymi współdziałać i porozumiewać się bez przemocy z innymi, konstruktywnie rozwiązywać konflikty i budować w ten sposób poczucie własnej wartości.

 

 

 

Program realizowany był pod kierunkiem Alicji Klimek. W programie uczestniczyła cała społeczność szkolna.

 

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% odpisu  podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska.
Rubryka: numer KRS - 0000052078
Rubryka: informacje uzupełniające - cel szczegółowy - należy wpisać:
dla Szkoły Podstawowej 89 Kraków.

Szczegółowe informacje w Librusie.


 

W zakładce REKRUTACJA można już znaleźć aktualny harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21.


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP