Stołówka informacje

INFORMUJEMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW O NUMERZE TELEFONU KOMÓRKOWEGO, POD KTÓRYM MOŻNA ODWOŁYWAĆ OBIADY, CODZIENNIE DO GODZINY 8:00.

573-961-174

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W KOLEJNYM MIESIĄCU REZYGNUJĄ Z OBIADÓW O ZGŁASZANIE TEGO FAKTU TELEFONICZNIE LUB MAILOWO NA ADRES

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regulamin:


I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:


1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 89, nauczyciele i pracownicy tej szkoły.
2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje: MOPS, Parafia oraz sponsorzy.
3. Zgodnie z uchwałą wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie lub mailowo.


II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:


1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu i kompotu.
2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Ajenta.
3. Wysokość opłaty za jeden pełny posiłek dla ucznia wynosi 13,00zł, nauczyciele, pracownicy szkoły - 18,00zł.
4. Istnieje możliwość zakupu tylko drugiego dania 12,00zł (dorośli - 15,00zł) oraz zakupu samych zup - 5,00zł.
5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
6. Dyrektor szkoły wraz z pedagogiem szkolnym mogą przyznać darmowy obiad z limitów MOPS uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub w szczególnych wypadkach losowych, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.


III. OPŁATY:


1. Odpłatność za obiady będzie pobierana przelewem. Dodatkowo istnieje możliwość zapłaty osobiście gotówką lub kartą przy bocznym wejściu do kuchni od poniedziałku do piątku tylko i wyłącznie w godz. 7:00 do 9:00 oraz 14:00 do 15:00.

2. Przelew powinien być wykonany do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy wpłata. W sytuacjach losowych zapłaty można dokonać w późniejszym terminie tylko i wyłącznie po wcześniejszej informacji telefonicznej lub mailowej. W przypadku nieuregulowania zapłaty w terminie obiady nie będą wydawane. W każdym miesiącu z odpowiednim wyprzedzeniem będzie podawana informacja o koszcie abonamentu na kolejny okres.
2. Szkoła posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów szkoły podstawowej wydawane są na podstawie bloczków obiadowych. Bloczki obiadowe zostaną wydane przy pierwszym posiłku ucznia w przypadku płatności przelewem, przy wpłacie osobistej wydawane są wpłacającemu.
3. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.

4. Zakupu jednorazowego obiadu dokonujemy w danym dniu najpóźniej do godz. 9:00. Gdy płatność przelewem została dokonana w dniu, w którym dziecko je posiłek prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy.

IV. KONTAKT I DANE DO PRZELEWU

1. Przelewy należy dokonać na konto firmy:

Firma Handlowo Usługowa Grażyna Witas

ul. Kwiatowa 18

32-086 Dziekanowice

Bank Pekao

Nr konta : 59 1240 4591 1111 0010 9386 4874

W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko, klasę, okres, na jaki został zakupiony obiad (np. dzień, tydzień, miesiąc). W przypadku rodzeństwa prosimy o osobne przelewy.

2. Adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Telefon:

573-961-174


V. ZWROTY ZA OBIADY:


1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu na podstawie zwrotu niewykorzystanych bloczków.
4. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

5. W przypadku nieobecności dziecka można zabrać obiad do domu w opakowaniach jednorazowych (koszt. 1zł). Odbiór przy bocznym wejściu do kuchni.


VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW


1. Posiłki wydawane są od godz. 12:00 do godz. 14:30.
2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
3. Kuchnia zastrzega sobie możliwość zmian w jadłospisie w ciągu tygodnia.
4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.


VII. ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE:


1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
3. W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt.

4. Przed wejściem na stołówkę znajduje się płyn do dezynfekcji. Korzystający z posiłków przed wejściem koniecznie muszą zdezynfekować ręce.

5. Sztućce wydawane będą każdemu dziecku razem z posiłkiem.

6. Po każdej grupie dezynfekowane są blaty stołów, krzesła oraz wietrzy się stołówkę.

7. Dania wydawane są przez osoby do tego wyznaczone.

8. Pracownicy stołówki utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, sztućców (mycie w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min 60stopni).

9. Na bieżąco dezynfekowane są powierzchnie kuchenne, sprzęty, zaplecze kuchenne, zmywak.

10. Pracownicy stosują środki ochrony osobistej.


VII. O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 89 W KRAKOWIE.


VIII . Regulamin stołówki wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP