O świetlicy szkolnej

Świetlica funkcjonująca w Szkole Podstawowej nr 89 jest czynna od 6:30 do 17:00. Do świetlicy można zapisywać dzieci uczęszczające do klas I-III. W uzasadnionych sytuacjach zapisywane są również dzieci ze starszych klas.


Cele i zadania świetlicy szkolnej:

  1. Organizowanie dzieciom pomocy w nauce, tworzenie możliwie dobrych warunków do pracy własnej i przyzwyczajania do samodzielnej pracy umysłowej.
  2. Zagospodarowanie wolnego czasu uczniów i zorganizowanie im rekreacji.
  3. Wyrabianie nawyków samodzielności, samorządności i odpowiedzialności za własne decyzje i działania.
  4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów.
  5. Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym.
  6. Wpajanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia własnego i innych.
  7. Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią oraz podnoszenie poziomu kultury osobistej.
  8. Stworzenie warunków do rozwoju fizycznego uczniów poprzez organizowanie zabaw i gier ruchowych oraz innych form kultury fizycznej.
  9. Organizowanie życia kulturalnego na terenie świetlicy.
  10. Rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.

Opiekę nad wychowankami sprawują Panie:
mgr Alicja Filus

mgr Ewa Majcherczyk

mgr Bogumiła Suchanek

mgr Agnieszka Ignasiak

mgr Anna Majzerowicz

Dodatkowo opiekę sprawują:

mgr Katarzyna Jarosz

mgr Krzysztof Gąsienica

mgr Karolina Kurek


Dokumenty do pobrania:
Regulamin świetlicy
Procedury w świetlicy szkolnej 2017/2018
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Komunikaty

Serdecznie zapraszamy

rodziców naszych uczniów

na zebrania, które odbędą się:

16 stycznia 2018r. godz. 17:00 - klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3b, 3c, 3f

17 stycznia 2018r. godz. 17:00 - klasy IV - VII oraz 2b, 3d, 3e

18 stycznia 2018r. godz. 17:00 - klasa 1d


 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89
os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO   69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

logo1

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

mistrzowie kodowania

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP