Szkolny Klub Ortograffiti

W naszej szkole powstaje Szkolny Klub Ortograffiti. Praca klubu polega na kompleksowym wspieraniu uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z ryzykiem dysleksji, trudnościami w koncentracji uwagi, nadpobudliwych ruchowo oraz niedostymulowanych dydaktycznie.

Działalność klubu oparta jest na pracy Metodą ORTOGRAFFITI. Jej specyfika polega na tym, że nie tylko wspiera procesy poznawcze uczestniczące 
w nauce czytania i pisania, ale też przyspiesza rozwój społeczno-emocjonalny dziecka 
i pobudza jego motywację, co jest warunkiem powodzenia. Chodzi o to, by uczeń chciał pracować i podejmować wyzwania. Dziecko pracujące Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale zauważalny będzie też jego rozwój emocjonalny 
i społeczny.

Rezultatem systematycznej pracy Metodą Ortograffiti jest poprawa w zakresie:
• funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
• koncentracji i pamięci,
• tempa i techniki czytania,
• rozumienia czytanej treści,
• poprawności ortograficznej,
• jakości graficznej pisma,
• wzbogacania słownika czynnego ucznia.
http://www.ortograffiti.pl 
https://www.ptd.edu.pl 
https://www.facebook.com/ptd.niepolomice/ 
Metoda Ortograffiti
• zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy 
z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
• rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji 
• konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji 
• umożliwia realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie 
z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie 
1 września 2017 r.

Odpowiedzialny za działanie klubu na terenie szkoły:
pedagog szkolny- Ewelina Nowak

Komunikaty

W okresie wakacyjnym sekratariat czynny w godzinach od 9:00 do 12:00. 


 

 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP