Kornelka i Korneliusz 2017/2018

WSPÓŁZAWODNICTWO O TYTUŁ

  KORNELKI  I  KORNELIUSZA

(dla klas IV-VII)

! ZBIERAJ PUNKTY PRZEZ CAŁY ROK !

Ogłaszamy całoroczny, prestiżowy konkurs na  Kornelkę  i  Korneliusza

Konkurs będzie polegał na zbieraniu przez cały rok szkolny punktów za wszelkie osiągnięcia w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych

Dwie osoby, które uzbierają najwięcej punktów, zostaną Kornelką lub Korneliuszem roku!

Nie zwlekaj! Bierz udział w konkursach i zacznij zbierać punkty już od października!

ZAPRASZAMY!

Regulamin szkolnego współzawodnictwa o tytuł Kornelki i Korneliusza

(nadzorujący: p.Sylwia Poznańska, p.Agnieszka Gryboś-Leja, p. Patrycja Omyła)

I. Cele konkursu

 1. Wyłanianie talentów oraz wspieranie uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień.
 2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.
 3. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
 4. Kształtowanie zdrowej rywalizacji.
 5. Promowanie osiągnięć uczniów.
 6. Konkurs obejmuje rok szkolny od września do początku czerwca.
 7. Konkurs cechuje interdyscyplinarność- łączy wszystkie przedmioty i dziedziny.
 8. Współzawodnictwo jest dobrowolne i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani uczniowie klas IV-VII.
 9. W czerwcu następuje wyłonienie dwojga zwycięzców, czyli uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów i otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (dziewczynki zdobywają tytuł Kornelki, chłopcy- Korneliusza).
 10. Zwycięzcy muszą wziąć udział w przynajmniej pięciu konkurencjach (w konkursach zewnętrznych każdy etap liczony jest oddzielnie)
 11. Ogłoszenie zwycięzców odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego. Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody rzeczowe.

II. Założenia i zasady konkursu

 

 1. Konkurs obejmuje rok szkolny od września do początku czerwca.
 2. Konkurs cechuje interdyscyplinarność- łączy wszystkie przedmioty i dziedziny.
 3. Współzawodnictwo jest dobrowolne i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani uczniowie klas IV-VII.
 4. W czerwcu następuje wyłonienie dwojga zwycięzców, czyli uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów i otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (dziewczynki zdobywają tytuł Kornelki, chłopcy- Korneliusza).
 5. Zwycięzcy muszą wziąć udział w przynajmniej pięciu konkurencjach (w konkursach zewnętrznych każdy etap liczony jest oddzielnie)
 6. Ogłoszenie zwycięzców odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego. Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody rzeczowe.

 

III. Przebieg konkursu

 1. Ogłoszenie konkursu i jego regulaminu.
 2. Przekazanie uczniom informacji o poszczególnych konkurencjach przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców.
 3. Przygotowanie uczniów i organizowanie konkursów przez odpowiedzialnych nauczycieli, prowadzenie dokumentacji.
 4. Zgłaszanie zwycięzców i wyróżnionych osobom odpowiedzialnym za przebieg konkursu.
 5. Zbieranie przez uczestników punktów zgodnie ze skalą:
 • Konkursy szkolne:

I miejsce- 5 pkt

II miejsce- 4 pkt

III miejsce- 3 pkt

wyróżnienie- 1 pkt

 • Konkursy międzyszkolne:

- jednoetapowe: laureat: 8 pkt, wyróżnienie: 5 pkt

- wieloetapowe: laureat na każdym poziomie: 8 pkt, wyróżnienie: 5 pkt

 • Konkursy przedmiotowe organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe:

- udział w etapie szkolnym i uzyskanie przynajmniej 60% pkt- 8 pkt

- udział w etapie rejonowym- 10 pkt

- udział w etapie wojewódzkim- 15 pkt

- laureat (w konkursach innych niż kuratoryjne: miejsca I-III): 20 pkt

- wyróżnienie: 10 pkt

Komunikaty

 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP