Konkurs "Zachęć kolegę swego do nauki języka angielskiego"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Zachęć kolegę swego do nauki języka obcego".

Zasady uczestnictwa:
-konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4 - 7
-plakat należy przygotować indywidualnie
-format plakatu: 40x60 (kartka A3)

Kryteria oceny:
-estetyka
-treść (trzy argumenty motywujące do nauki j. obcych i napis  Europejski Dzień Języków  w języku angielskim: European day of languages lub niemieckim: Europäischer Tag der Sprachen)
-zachowanie konwencji plakatu
-terminowe oddanie pracy

Nagrody:
Przewiduje się przyznanie dyplomów i nagród za pierwsze trzy miejsca oraz 5 wyróżnień.

Termin:
Prace należy składać do 22 września  2017 r. u nauczycieli języków obcych.

Komunikaty

 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP