Energa Sailing

W dniu 25 listopada (piątek) gościmy w naszej szkole Klub Żeglarski HORN Kraków. W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PZŻ i Grupy Energa – Energa Sailing przeprowadzone zostaną warsztaty otwarte dla uczniów klas I-III. Czas trwania zajęć to jedna godzina lekcyjna. Akcja wspierana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które obok Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka sprawują honorowy patronat nad programem.


ENERGA Sailing jest największym w Polsce kompleksowym programem wsparcia i popularyzacji żeglarstwa. Projekt tworzą cztery elementy: program edukacji żeglarskiej dla najmłodszych, cykl regat w klasie Optimist Energa Sailing Cup (wraz z programem stypendialnym dla najlepszych zawodników), sponsoring tytularny kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego Energa Sailing Team Poland oraz wsparcie prestiżowych regat Energa Sopot Match Race.
Podstawą programu edukacji żeglarskiej jest nie tylko nauka podstaw żeglarstwa, ale również przekazywanie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad bezpieczeństwa nad wodą, zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego. Bezpośrednimi odbiorcami tej części programu są uczniowie klas młodszych. Szkolenie podzielone jest na dwa etapy – zimowy, obejmujący zajęcia teoretyczne i ogólnorozwojowe oraz letni, w którym uczestnicy poznają praktyczną stronę żeglarstwa.
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się, czym jest żeglarstwo, dlaczego warto uprawiać ten sport. Czym jest ogólnopolski program i jakimi wartościami uczeń z nich wychodzi. Żeglarstwo to szkoła życia, której nie daje wiele innych sportów. Od najmłodszych lat uczy zarówno życia i funkcjonowania w grupie, jak i samodzielności. Program jest bezpłatny.

lodka1

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP