Rekrutacja do gimnazjum - WAŻNE!!!

Informujemy, że obecnie kandydaci mają już możliwość podglądu osiągnięć wpisanych przez szkoły podstawowe, tj. kandydat po zalogowaniu się na swoje konto w menu bocznym powinien otworzyć zakładkę Kryteria naboru.

Ponadto przypominam, że na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce Rodzice i uczniowie - Rekrutacja umieszczono Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.


Uwaga !!!
Jednocześnie przypominamy , że zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w terminie od 24 do 28 czerwca br. do godz. 15.00   należy uzupełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do gimnazjum, tj.

Rodzice kandydata, którzy złożyli zgłoszenie w gimnazjum obwodowym (tj. wybrali na pierwszym miejscu na podaniu gimnazjum obwodowe i wybrali tylko grupę rekrutacyjną obwodową) składają w ww. terminie do gimnazjum obwodowego oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

natomiast

Rodzice kandydata, którzy złożyli wniosek w gimnazjum pierwszego wyboru (tj. na pierwszym miejscu podania nie wybrali szkoły obwodowej) składają w ww. terminie do gimnazjum pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, które powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.Tylko na podstawie złożonego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu gimnazja będą mogły zatwierdzić w systemie osiągnięcia kandydata, które wcześniej do Uniwerso wpisały szkoły podstawowe !!!!!!!

Przypominam, że cały czas szczegółowy harmonogram działań kandydata w ramach rekrutacji do krakowskich samorządowych gimnazjów dostępny jest na stronie Portalu Edukacyjnego w zakładce rekrutacja - gimnazja oraz na stronie https://krakow.gimnasio.pl 

Komunikaty

 

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP