Konsultacje społeczne - rekrutacja

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących kryteriów rekrutacyjnych, które mają obowiązywać podczas rekrutacji do krakowskich samorządowych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani będą na podstawie zgłoszenia (wobec kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły kryteria nie będą stosowane).

Przedmiotem konsultacji jest stworzenie katalogu zobiektyzowanych kryteriów przyjmowania kandydatów do krakowskich samorządowych szkół podstawowych. Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) organ prowadzący ustala kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Zaproponowany w ankiecie katalog kryteriów powstał na podstawie propozycji zgłaszanych przez dyrektorów samorządowych szkół podstawowych. Zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie i wskazania najważniejszych Państwa zdaniem kryteriów, jak również zaproponowania własnych.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tym tematem Mieszkańcy Krakowa.

Termin konsultacji: od 27 października do 24 listopada 2015 roku.

Ankieta dostępna jest na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=43693

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP