Szkolny konkurs na prezentację multimedialną

SZKOLNY KONKURS   NA PREZENTACJĘ  MULTIMEDIALNĄ

"Dlaczego warto segregować śmieci?”- dla klas 5 i 6

w ramach projektu ekologicznego

Małopolskiego  Kuratorium Oświaty "Czysta Małopolska”.

prezentacja1

Cele konkursu:

-poszerzenie wiedzy na temat  segregacji śmieci oraz promowanie  postaw proekologicznych;

Zadania uczestników :

a)indywidualne przygotowanie  prezentacji  multimedialnej  dotyczącej :

- sposobów likwidacji  nielegalnych wysypisk oraz zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania;

- recyklingu  jako sposobu  myślenia   mieszkańców Krakowa;

- korzyści z recyklingu;

- propagowania proekologicznych postaw w środowisku  lokalnym.

b)prezentację dodatkowo można wzbogacać  własnymi elementami graficznymi, humorystycznymi lub rysunkami, zdjęciami , dźwiękami itp..

 Szczegóły techniczne:

-prezentacja multimedialna powinna być wykonana w programie Microsoft Office Power Point;

-maksymalna objętość nie może przekroczyć  50 MB;

-prezentacja powinna się składać z co najmniej 15 slajdów,  max do  25 w tym :

-slajd tytułowy ;

-na przedostatnim slajdzie prosimy o podanie źródeł i autorów wykorzystywanych tekstów, rysunków, zdjęć itp.

 -na  ostatnim slajdzie należy umieścić imię , nazwisko i klasę;

-pracę należy dostarczyć  na płycie CD lub na innym nośniku do nauczyciela przyrody do 31 marca 2014r.

Zasady konkursu :

a. Każdy uczestnik wykonuje  samodzielnie  jedną  pracę ;

b. Prace oceniane są przez komisje złożoną z nauczycieli przyrody ;

c. Prace stają się własnością szkoły;

Ocenie podlegają :

- poprawność   merytoryczna  i  językowa ;

- pomysłowość, kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,

- przejrzysty układ prezentacji;

Zasady nagradzania:

- Prace  laureatów  konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły;

- Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe .

 Zapraszamy do   udziału w konkursie .

 Życzymy wielu  ciekawych pomysłów !

                                          Organizatorzy  konkursu : 

Alicja Klimek , Maria Cygal ,  Wioletta Bętkowska

Komunikaty

 

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP